„A családjogi konfliktusok nem állnak meg az országhatároknál” – nemzetközi konferencia fókuszában a Brüsszel IIA rendelet

IIA

osztovitsA gyermek legfőbb érdeke, mint vezérelv szolgált alapul a Brüsszel IIA rendeletben foglalt, az eljárások gyorsaságát és hatékonyságát elősegítő változtatások bevezetéséhez – hangsúlyozta a konferencián dr. Osztovits András bíró, a MIA igazgatója. Utalt rá, hogy e hónapban harminc éve, hogy az ENSZ keretein belül elfogadásra került a Gyermekek Jogairól szóló New York-i Egyezmény, amely a mai napig az egyik legszélesebb körben ratifikált nemzetközi egyezmény. Az Országos Bírósági Hivatal a gyermekek érdekeit szem előtt tartva, a Gyerekbarát Igazságszolgáltatás Program meghirdetésével már évekkel ezelőtt megkezdte a vonatkozó bírósági gyakorlatok fejlesztését.  

Dr. Bóka János, az Igazságügy Minisztérium európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkára leszögezte: a magyar kormány akciótervében kiemelt helyet foglalnak el a családok, a gyermekek érdekei. A családjogi tárgyú konfliktusok azonban nem állnak meg az országhatároknál, ezért különösen fontos a bíróságok és az Igazságügy Minisztérium együttműködése a határon átnyúló tényállású perekben, mely Magyarországon példásnak mondható. 

bóka

A Magyar Igazságügyi Akadémián (MIA) 2019. november 7-én és 8-án került megrendezésre a gyermek legfőbb érdekében felülvizsgált Brüsszel IIA rendelet alkalmazásáról szóló, kétnapos nemzetközi konferencia. 

A Brüsszel IIA rendelet tárgyi hatálya miatt kiemelkedő jelentőségű, EU-s szinten minden tagállamra kiterjedően egységesen szabályozza a házassági perek, valamint a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyek joghatósági kérdéseit. Az Igazságügyi Minisztériummal közösen megszervezett esemény elsődleges célja, hogy a legjobb jövőbeli gyakorlatok kialakítása érdekében fórumot teremtsen a nemzeti bírósági, hatósági tapasztalatok összegyűjtésére, és a vitás kérdésekben egységes álláspont kialakítására. 

A konferencia első napján a rendelet revíziójában résztvevő, illetve ilyen ügyeket bíróként tárgyaló külföldi előadók sorát Andrea Schulz, az Európai Bizottság nemzeti szakértője nyitotta meg. Ismertette a revízió folyamatát, a változtatásokra tett javaslatokat, és a minden tagállamra kiterjedő konzultációs folyamat eredményeképpen létrejött végső, felülvizsgált rendeletben foglalt változásokat, különös tekintettel a joghatósági szabályokra.

buffoneGiuseppe Buffone, az olasz Igazságügyi Minisztériumba beosztott bíró előadásában a megkülönböztetett határozatok elismerését és végrehajtását érintő változásokat, Várai-Jeges Adrienn, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája a gyermek meghallgatását, Robert Fucik, az osztrák Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetője pedig a jogellenesen külföldre vitt gyermekek visszavitelével kapcsolatos eljárást érintő módosításokat részletezte.

A konferencia második napján a fenti témákat workshopok keretében vitatták meg a résztvevők, megismerve egymás joggyakorlatát.

Az Igazságügyi Minisztérium és az Országos Bírósági Hivatal által szervezett nemzetközi konferenciára húsz tagállamból érkeztek észtvevők, hogy áttekintsék a Brüsszel IIA rendeletet és annak egyik legfontosabb jogintézményét, „a gyermekek jogellenes külföldre vitelét”.