A természetnek részesei és nem külső megfigyelői vagyunk

zöld bíróság

A „Zöld Bíróság” program elindulása óta a bírósági szervezet nem csupán környezetvédelmi intézkedéseivel, hanem környezettudatos gondolkodásának széleskörű terjesztésével is büszkélkedhet. Egyre több a környezetvédelmi témájú konferencia, publikáció, vagy esettanulmány ebben a témában. Így született meg dr. Sebő Ildikó, a Budakörnyéki Járásbíróság bírájának tanulmánya is, melyből a Zöld Bíróság hónapja alkalmából teszünk közzé egy részletet: 
 
„A Földet nem a szüleinktől kaptuk örökbe, hanem az unokáinktól kölcsön!” – mondják a japánok.
 
A Föld létünk bölcsője, táplálékkal, meleggel, levegővel, vízzel szolgál nekünk, azonban az együttélésünk ennél jóval bonyolultabb. Bolygónk működését ugyanis ezernyi szövevényestermészeti körfolyamat tartja mozgásban. A légzés és a fotoszintézis ciklusa egy a sok közül. A növényvilág nem létezhet az állatvilág nélkül, ahogy ugyanez fordítva is igaz. A Föld jelen
formájában ugyanígy nem létezhet az élet nélkül, az élet pedig jelen formájában csak és kizárólag ezen a Földgolyón lehetséges. A bioszférában minden, ami valakinek felesleges, az másnak hasznos.
Minden élőlény valamilyen módon hozzájárul az élet körfolyamatához, ezért egyetlen élőlény sem felesleges. Ha mindezeket tovább gondoljuk, arra is rájövünk, hogy a Föld élő és élettelen részei egyetlen egységet alkotnak.
 
James Lovelock fogalmazta meg Gaia elméletében, hogy Földünk egyetlen élőlénynek tekinthető, amely minden résztvevőjének – a mikroorganizmusoktól kezdve a tengeráramlásokon keresztül az emberi tevékenységig bezárólag – egyetlen célja van: bolygónk életben tartása és megvédése a külső hatásoktól. Ezen gondolatmenetből három következtetést vonhatunk le:
- A természetnek részesei és nem külső megfigyelői vagyunk.
- A természetet tisztelnünk és nem kihasználnunk kell.
- Célunk, hogy fenntartsuk ezt a gyönyörű, élő bolygót.
 
25 éve, 1991. október 21-én indult útjára a Földünkért kampány, hogy felhívja a figyelmet az első környezeti világtalálkozóra, az 1992-es riói Föld-csúcsra. 25 éve világnap ez a nap, amely cselekvésre és az élővilág megőrzésére buzdít. A Földünk védelmére indított világméretű kampány (Caring for the Earth) iránymutatást adott arra, hogyan menthetjük meg bolygónkat és környezettudatos gondolkodásmódra ösztönözte az egyéneket, szervezeteket, döntéshozókat egyaránt. A kampány jelszava a következő volt: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”, amelynek hatására egyre tudatosabb emberi magatartásformák kezdtek el széleskörűen elterjedni, így például a csöpögő csapok elzárása, a kádfürdőzés zuhanyozásra váltása, az energiatakarékos izzók terjedése, a lakások, intézmények hőszigetelése, a kerékpárral való munkába járás, vagy a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó cselekedetek.
 
A környezettudatosság az élettér, a bioszféra, az emberi környezet felé való tudatos, felelősségteljes viselkedést jelenti. A környezettudatos életmódra való elköteleződés megnyilvánulhat egyes személyek vagy a társadalom valamely szegmense környezetünkhöz, életünkhöz, Földünkhöz való hozzáállásában egyaránt. A Föld létünk „bölcsője”: táplálékkal, levegővel, vízzel, meleggel szolgál, belőle élünk. A környezettudatos viselkedés által életünket védjük hosszú távon.