„A feltételes szabadságra bocsátás az elítéltnek nem alanyi joga” – interjú a feltételes szabadságra bocsátás

Thumbnail

Ha valakit végrehajtandó szabadságvesztésre ítélnek, akkor lehetősége van feltételes szabadságra kerülni, amennyiben megfelel bizonyos feltételeknek. A jogintézmény lehetőségeiről, szerepéről és a bíró mérlegelési jogköréről kérdeztük dr. Lajkó Pétert, a Balassagyarmati Törvényszék bíráját.
 

 

 

 

 

 
Mi a feltételes szabadságra bocsátás szerepe és célja az igazságszolgáltatásban?
 
Főbb céljai többek között a szabadságvesztés káros hatásainak csökkentése és a fogvatartottaknak a társadalomba történő be-, illetve visszailleszkedésének elősegítése. 
 
 
Melyek a feltételes szabadságra bocsátás feltételei?
 
A feltételes szabadságra bocsátásnak egyik feltétele, az úgynevezett objektív feltétel, amely a bíróság mérlegelésétől független körülmény. Az elítéltnek főszabály szerint a büntetése kétharmadát, ha visszaeső, háromnegyedét, de legkevesebb három hónapot ki kell töltenie a büntetéséből. 
 
Amennyiben az elítéltet a bíróság öt évet meg nem haladó időtartamú szabadságvesztésre ítélte – különös méltánylást érdemlő esetben – a bíróság rendelkezhet úgy is, hogy az elítélt a büntetése fele részének a kitöltése után már feltételes szabadságra bocsátható. Más a helyzet akkor, ha a bíróság az elítéltet életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte, de a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét nem zárta ki. Ilyenkor a feltételes szabadságra bocsátás objektív feltétele az, hogy az elítélt legalább 25 évet, legfeljebb azonban 40 évet kitöltsön az életfogytig tartó szabadságvesztésből.
 

 
És mikor zárja ki a törvény a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét?
 
Az elítélt – egyebek közt – akkor nem bocsátható feltételes szabadságra, ha például többszörös visszaeső és a büntetését fegyházban kell végrehajtani, vagy erőszakos többszörös visszaeső, aki a bűncselekményt bűnszervezetben követte el. Emellett a Btk. kizárja egyes súlyos bűncselekmények, például a népirtás, terrorcselekmény és a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt bűnelkövető feltételes szabadságra bocsátását. 
 
 
Automatikusan vizsgálják, hogy valaki feltételesen szabadságra bocsátható-e?
 
Amennyiben az elítélt a törvényben meghatározott legkisebb időtartamot kitöltötte és azt a törvény nem zárja ki, a bíróságnak kötelessége megvizsgálni a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét. 
 
Mikor a feltételes szabadságra bocsátásról dönt, a bírónak elsődlegesen azt kell mérlegelnie, hogy a korábban kiszabott büntetéssel elérni kívánt célok az elítélt szabadságának további elvonása nélkül is elérhetőek-e. A büntetés célja pedig nem más, mint a társadalom védelme.
 

kat2_sebestyen_istvan_iteletre_varva_kicsi.jpg

 
Milyen szempontok alapján mérlegelheti a bíró azt, hogy elrendeli-e a feltételes szabadságra bocsátást?
 
Ilyen körülmények többek között az elítélt által elkövetett bűncselekmény tárgyi súlya, az elítélt személyisége, a büntetés végrehajtása alatt tanúsított magatartása stb.
 
Fontos hangsúlyozni, hogy a feltételes szabadságra bocsátás az elítéltnek nem alanyi joga és ilyen módon nem jelent feltétlen kötelezettséget a bíróra nézve. Amennyiben a bíró, arra jut, hogy a büntetési célok csak akkor érhetőek el, ha az elítélt tovább tölti a szabadságvesztést, a feltételes szabadságra bocsátást mellőzi. Ebben az esetben azonban lehetőséget biztosít a törvény arra, hogy a bíró egy későbbi időpontban újra megvizsgálja azt, hogy az elítélt feltételes szabadságra bocsátható-e.

 
Milyen esetekben kell, illetve lehet megszünteti a feltételes szabadságot?
 
A feltételes szabadság megszüntetése leginkább akkor következik be, amikor az elítélt a feltételes szabadságra bocsátása alatt újabb bűncselekményt követ el. Fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben a bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, a feltételes szabadságon töltött idő a szabadságvesztés idejébe nem számít bele, így az elítéltnek a teljes, még hátralévő részt ki kell töltenie a büntetésből, még akkor is, ha a feltételes szabadság ideje már majdnem teljesen eltelt.
 
 
Motiválja a fogvatartottakat az a tudat, hogy bizonyos feltételekkel előbb szabadulhatnak?
 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége az elítélteket abba az irányba motiválja, hogy a büntetés végrehajtása alatt kifogástalan magatartást tanúsítanak, ezzel pedig kialakítsák azt a meggyőződést a bíróságban, hogy a szabadulásukat követően a társadalom hasznos tagjává váljanak, és törvénytisztelő életmódot folytassanak, tartózkodjanak az újabb bűncselekmények elkövetésétől.