150 000 forinttal támogatta az OBH a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát

Thumbnail

Lezárult a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, az Állam-és Jogtudományi Szekciónak idén a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Kara adott otthont. 
 
Prof. Dr. Szabó Imre, az Országos Tudományos Diákköri Tanács Állam-és Jogtudományi Bizottságának elnöke elmondta: a dolgozatok kiemelkedően magas színvonalúak voltak, és a jövő tudományos eredményeinek alapjait is képezhetik. 
 
Az OBH három, egyenként ötvenezer forint értékű különdíjat is felajánlott a kiemelkedő, igazságszolgáltatással összefüggő dolgozatok elismeréseként. 
 
Az Alkotmányjog III. Tagozatban Orbán Ferenc "Az ügyészség alkotmányos helyzete és az ügyészség önálló működése az európai modellekben - Összehasonlító jogi elemzés magyar és egyetemes viszonylatban" című dolgozatával nyerte el a kitüntetést. A Büntető Eljárásjog Tagozatban Simon Alexa "A bírói szerepfelfogás és az igazság feltárásának alakulása az új Be. nóvumainak tükrében" elnevezésű munkája révén szintén különdíjat kapott. Végül, de nem utolsó sorban a Polgári Eljárásjog és Nemzetközi Magánjog Tagozatban Darnót Sára Edina "A bírák szerepének meghatározása az anyagi pervezetési jogosultságok tükrében" című értekezése vívta ki a zsűri elismerését.
 
A XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam és Jogtudományi Szekcióját 2021-ben a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara fogja rendezni.