200 éve született Mailáth György országbíró

Thumbnail

Mailáth György 1818. december 7-én született Pozsonyban. Jogi tanulmányai elvégzése után Baranya vármegyében indult politikai karrierje, 1839-ben országgyűlési követté választották, 8 évvel később pedig már a vármegye főispánja. Az 1848-as szabadságharcot követően komoly szerepet töltött be a kiegyezés létrejöttében. Számos kormányzati tisztséget töltött be, volt főtárnokmester, udvari főkancellár.

A kiegyezést követően kormányzati funkcióját az országbírói és a főrendiház elnöki székével cserélte föl.

Mint országbíró felszólalásaiban, tevékenységében következetesen képviselte a bírák érdekeit.

Ő lett az egyesített Királyi Kúria első elnöke. Szakmai munkásságán túl lelkes pártolója és támogatója volt a tudománynak és művészeteknek. 1883.március 29-én tragikus körülmények között hunyt el.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke Mailáth György országbíró, a Magyar Királyi Kúria első elnöke emlékére 2014-ben tudományos pályázatot alapított, amelynek keretében joghallgatók és bírósági dolgozók négy szekcióban nyújthatnak be évente pályázatot méltó elismerés mellett.