Az OBH ismét megrendezi a Mailáth Szimpóziumot

Thumbnail

Az OBH elnöke 2014 óta hirdeti meg évről évre a Mailáth György országbíróról elnevezett tudományos pályázatot bírók és joghallgatók részére. A 2018 évi pályázat ünnepélyes záróakkordját, a Mailáth Szimpózium elnevezésű tudományos konferenciát március 14-én rendezik meg a Magyar Igazságügyi Akadémián.

Az új eljárásjogi kódexek hatályba lépésével kezdődött el a bíróságok megújulása. E megújulási folyamat része az épületek felújítása éppúgy, mint a bírósági szervezet átalakulása. A Mailáth György Tudományos Pályázat és a Szimpózium olyan egyedülálló kezdeményezés, amelynek köszönhetően értékes jogtudományi kutatásokkal, értekezésekkel gazdagodik a magyar igazságszolgáltatás és a magyar jogrendszer.

„Tempora mutantur et nos mutamur in illis – Változnak az idők, és mi is változunk velük.” Nem véletlen, hogy a fenti latin mondást tűzte zászlajára a 2018-as Mailáth György tudományos pályázat, ami nagyszerű tudományos szempontokkal szolgálhat a megújuláshoz. 2018-ban a pályázatra jelentkezők a változás és állandóság a bíróságokon – a XXI. század kihívásai – témakörében nyújtották be pályaműveiket, melyeket a szimpóziumon mutathatnak be, felvázolva a gyakorlatban felmerülő kérdések elméleti hátterét. 

2018-ban 58 pályázó indult négy szekcióban, 66 dolgozattal. Az egyes szekciókban általában 3-3 díjazottat hirdettek, ám a polgári jogi szekció bírósági tagozatában ezúttal különdíjat is kiosztottak. A legtöbb pályamunkát büntetőjogi szekcióban nyújtották be. A büntetőjogi szekción belül a "Kártalanítás az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatt" - témában 5 dolgozat érkezett. A polgári jogi szekcióban a "Változás a felek személyében a végrehajtási eljárásban" témát hárman választották. A jelentkezők 62 százaléka bírók közül került ki, míg 38 százalékuk joghallgató volt.  A nyertesek a Consilium Peritorium alkalmával vehették át díjaikat 2018 decemberében. 

A pályázathoz kapcsolódó tudományos konferenciát – a Mailáth Szimpóziumot – 2019 március 14-én rendezik meg a Magyar Igazságügyi Akadémián. A szimpózium szekcióelnökei a Kúria adott jogterületének vezetői, valamint a bírótársadalom magas rangú képviselői, éppen ezért esély van arra, hogy a konferencián megfogalmazott gondolatok megjelenjenek a mindennapi ítélkezésben is.

A korábbi évekhez hasonlóan az idén is nagyjából száz fő körüli jelentkezőre számítanak a szervezők. Az igazságügyi alkalmazottak – bírók, titkárok, fogalmazók – az oktatásfelelősnél, míg a doktoranduszok a MIA TDO-n regisztrálhatnak az eseményre.