„Bírák vagyunk, egyetlen vezérlő csillagunk van és ez az igazság szent eszméje” - Juhász Andor

bíróságtörténeti hét

Juhász Andor 1864 szeptember 14-én Kassán született. Középiskolai tanulmányait szülővárosában a premontrei gimnáziumban végezte, jogot a kassai jogakadémián hallgatott. Budapesten avatták fel jogtudományi doktorrá. Apja kassai ügyvédi irodájában kezdett joggyakorlatot, 1886. szeptember 5-én, mint kassai törvényszéki joggyakornok lépett a bírói pályára. 1891. május 12-én kassai aljárásbíró, 1895. szeptember 6-án törvényszéki bíró, 1898. november 19-én kassai táblai elnöki titkár lett, majd 1901. szeptember 16-án kassai ítélőtáblához bíróvá nevezték ki. 1906. december 14-én kisegítő bíróként a Kúriához rendelték be. 1911. augusztus 23-án a Budapesti Királyi Törvényszék elnökévé nevezték ki, majd 1915. július 18-án a Budapesti Királyi Ítélőtábla elnöke lett. Tagja lett a főrendiháznak is. 1925. augusztus 11-én a Kúria elnöke lett. Budapesten, 1940. szeptember 2-án halt meg.