„Bírák vagyunk…” – ünnepi kiadvány a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvény kihirdetése 150. évfordulója tiszteletére

Igyártó Sándor

150 éve annak, hogy 1869. július 15-én a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvényczikk kihirdetésre került. 
Az Országos Bírósági Hivatal a jelentős évforduló alkalmából egyedülálló ünnepi kiadványt jelentet meg. A kötetben helyet kap az 1869. évi IV. törvénycikket méltató tanulmány, a bírák egykori és jelenlegi eskü szövege, valamint idézetek egykori bíráktól. 

A gondolatok olyan bíróktól származnak, akiknek tevékenysége, elhivatottsága összefonódott a magyar bírósági szervezet múltjával; akik történelmi fordulópontok idején gyakorolták hivatásukat. A kötet ezekből az időtálló és ma is időszerű  gondolatokból válogat emlékezve hivatásunk múltjára, útravalóul a jövő bíró nemzedékei számára megerősítve bírósághoz való kötődésünket, bírói identitásunkat. Tekintélyünk alapja elődeink tisztelete, hagyományaink megőrzése, követése. Az elkövetkező napokban a kötet idézeteiből olvashatnak válogatást:

Igyártó Sándor a bírói hivatásról:                             

„Nemes és fontos feladatainknak csak úgy felelhetünk meg, ha hivatásunkat átérezve igaz lelkesedéssel, odaadó ügybuzgósággal igyekszünk kötelességeinket teljesíteni. Kell, hogy minden bíró hivatásának magaslatán álljon. A bírói hivatást tartom egyik legszebb és legnemesebb hivatásnak. Méltán képezheti bárkinek is ambícióját! Az állampolgárok legfőbb java: szabadsága, vagyona, becsülete, sőt élete felett is rendelkezik a bíró. Őre azok jogainak, s ezáltal az összességnek, az állam javainak, alkotmányos intézményeinek, a haza békéjének és területi épségének.  
Nincs pálya, amelyben a jól végzett kötelesség felett érzett megnyugvás oly felemelő hatást gyakorolna, mint a bírói pálya.”  [1]
                                                                                                                               

Igyártó Sándor 1885-ben lett máramarosszigeti járásbíró, majd két év múlva a Máramarosszigeti Királyi Törvényszék bírája. 1892-től a debreceni királyi törvényszék elnöke volt,  1899-től a temesvári, majd 1905-től a debreceni főügyészség főügyésze. 1914-től a Debreceni Királyi Ítélőtábla elnöke, ahol elnöki teendői mellett büntető és jövedéki ügyekben bíráskodott.

------------------------------

[1] Kovács Ilona: Az előttem perlekedőknek igazságot szolgáltatok. In: A Debreceni Királyi Ítélőtábla elnökei és bírái 1891-1950. Debreceni Ítélőtábla. Debrecen, 2018. 76. o.