"Bírák vagyunk..." ünnepi kiadvány a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvény kihirdetése 150. évfordulója tiszteletére - Günther Antal gondolataival

Günther Antal

A magyar alkotmányos bíróság a maga hatáskörében ezentúl is teljes eréllyel fogja kötelességét teljesíteni. Függetlenségének büszke érzetében bátran hivatkozhatik reá, hogy csak a jognak és saját lelkiismeretének parancsát követte, midőn határozatait meghozta [...]” (1)

                                                                                                                                Günther Antal


(1) A Magyar Királyi Kúriának 1918-1926. években tartott teljes üléseiről készült jegyzőkönyv 94. o.

 

 

Günther Antal (Székesfehérvár, 1847. szeptember 23-Budapest, 1920. február 23). Kilépve a piarista rendből jogot végzett, 1874-ben ügyvéd lett, 1869-től 1893-ig az országgyűlési gyorsíróirodában működött. Újságírással is foglalkozott, 1871-től 1894-ig a Pesti Napló munkatársa, 1894-től a Nemzeti Újság felelős szerkesztője volt. 1901-től 1909-ig szabadelvű programmal országgyűlési képviselő. 1906-ban igazságügyi államtitkár, majd 1907. február 1-től 1909. szeptember 23-ig a koalíció igazságügyi minisztere, 1909 és 1920 között a Kúria elnöke. A főrendiház tagja, ill. 1917-től 1918 őszéig alelnöke.