"Bírák vagyunk..." ünnepi kiadvány a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvény kihirdetése 150. évfordulója tiszteletére - Barcsay László gondolataival

Barcsay

150 éve annak, hogy 1869. július 15-én a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvényczikk kihirdetésre került. 
Az Országos Bírósági Hivatal a jelentős évforduló alkalmából egyedülálló ünnepi kiadványt jelentet meg. A kötetben helyet kap az 1869. évi IV. törvénycikket méltató tanulmány, a bírák egykori és jelenlegi eskü szövege, valamint idézetek egykori bíráktól. 
 
A gondolatok olyan bíróktól származnak, akiknek tevékenysége, elhivatottsága összefonódott a magyar bírósági szervezet múltjával; akik történelmi fordulópontok idején gyakorolták hivatásukat. A kötet ezekből az időtálló és ma is időszerű  gondolatokból válogat emlékezve hivatásunk múltjára, útravalóul a jövő bíró nemzedékei számára megerősítve bírósághoz való kötődésünket, bírói identitásunkat. Tekintélyünk alapja elődeink tisztelete, hagyományaink megőrzése, követése. Az elkövetkező napokban a kötet idézeteiből olvashatnak válogatást:

„A bírói pályát úgy fogtam fel, hogy az a legtisztább viszonyok között keresse az igazságot, lehetőleg minden befolyástól mentesen, az emberek közt különbséget nem téve” (1)
Barcsay László

------------------

 (1) Ifj. BARCSAY László: Barcsay-emlékiratok V. kötet Berettyóújfalu a 30-as években. (Kézirat) Bihari Múzeum Adattára, (VIII.)  Ad/2123-2006.

Barcsay László (Zsáka, 1897. november 28. - Berettyóújfalu, 1979. március 22.) 1927. decemberétől titkári kinevezést kapott a Berettyóújfalui Királyi Járásbíróságra, majd 1929. márciusától járásbíró a Miskolci Királyi Járásbíróságon, ahonnan ugyanezen év augusztusában a Berettyóújfalui Királyi Járásbíróságra helyezték át. 1941. júniusától a bíróság elnöke, majd 1941. július és 1944. március között a Nagyváradi Királyi Járásbíróság alelnöke, ezt követően ismét berettyóújfalui bírósági elnök. Vezetése alatt vészelte át a bíróság a II. világháború frontvonalát, azonban 1946. júliusában azonnali hatállyal elbocsátották. Bár novemberben még visszavétele mellett döntött a miniszterelnök, azonban 1950. december 31-i hatállyal nyugdíjazták, 1952. februártól nyugellátását is megvonták. 1954-től végezhetett újra jogi munkát ügyvédként.