Bíróságtörténet és hagyományápolás: Juhász Andor Emléknap

Thumbnail

"A feladat nagysága nem csüggeszti, hanem lelkesíti, erőinek végső megfeszítésére készteti azt, aki hivatásának él.” 
/Juhász Andor/
 
 
Juhász Andor Emléknapot rendez az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 2018. szeptember 20-án. A konferencia a korabeli bírósági igazgatás és ügyvitel bemutatása mellett kiállítással állít emléket a Magyar Királyi Kúria egykori elnöke életművének. 
 
Dr. Juhász Andor 1864. szeptember 17-én született Kassán. Jogot előbb a kassai jogakadémián, majd Budapesten hallgatott. 1886-ban a kassai törvényszék joggyakornokaként kezdte meg pályafutását. 1888-ban járásbírósági aljegyzővé, majd 1890-ben a Miskolci Királyi Törvényszéknél jegyzővé nevezték ki. Egy évvel később már aljárásbíró volt Miskolcon. 1892-ben a Kassai Királyi Ítélőtábla tanácsjegyzője. 1895-ben a Kassai Királyi Törvényszék bírája, 1898-ban a Kassai Ítélőtábla elnöki titkára, majd 1901-ben az ítélőtábla bírája lett. A fővárosba 1906 végén került, amikor a Kúriához rendelték be. 1911-ben a Budapesti Királyi Törvényszék elnökévé nevezték ki. 1915-ben a Budapesti Királyi Ítélőtábla élére került, tisztét 10 éven keresztül viselte. 1925. augusztus 11-én nevezték ki a Kúria elnökévé. 
 
Az elismert bíró születésének 154. évfordulója alkalmából rendezett eseményen neves professzorok mutatják be a Magyar Igazságügyi Akadémián a korabeli bíróságok igazgatását, ügyviteli rendjét és Juhász Andor életművét. Munkásságát relikviákat és egykori hivatali dokumentumokat felvonultató kiállítás is felidézi. Az esemény résztvevőinek, valamint az igazságügyi alkalmazottaknak továbbá lehetőségük nyílik arra, hogy meglátogassák Juhász Andor egykori „munkahelyét", az Igazságügyi Palotát.