Ésszel, de érzéssel is - Elindul az új generációs képzési program

Thumbnail

Mitől lesz egy bíró az ítélkezés nagymestere? Mi a szerepe az igazságszolgáltatásnak a társadalomban? Ilyen, nagyobb elmélyülést igénylő kérdésekről is szó esett a gyakorlati, ügyviteli témák mellett a határozott időre kinevezett civilisztikai ügyszakos bírák képzésén a Magyar Igazságügyi Akadémián. Harminc bíró és tizenöt titkár vesz részt az új generációs célcsoportnak megtartott első, nagyobb lélegzetű oktatáson február 4-8. között.
 
„A bíró munkáját nem lehet túlértékelni” – hangsúlyozta nyitóelőadásában dr. Osztovits András. A MIA igazgatója arra hívta fel a résztvevők figyelmét, hogy a tárgyalás jelentéktelennek tűnő részletei a vártnál nagyobb hangsúlyt kaphatnak. Nem mindegy például, hogyan áll ki a bíró a pulpitusra, sőt még az sem, hogy mit visel a talár alatt. A felek ugyanis mindebből a sorsukra nézve meghatározó következtetést vonhatnak le. Az angolszász világban éppen ezért veszik szigorúan a tárgyalások koreográfiáját. Nem véletlen, hogy a bíró lép utolsóként a tárgyalóterembe, hiszen a tekintélyt könnyebb megőrizni, mint visszaszerezni, nem érdemes tehát eleve lépéshátránnyal indulni. Nem abból válik jó bíró, aki ismeri a jogot, hiszen a paragrafusok ismerete ezen a pályán nem több, mint szükséges alapfeltétel. Szükség van emellett az úgynevezett soft-skilleknek a fejlesztésére is, amelyeket nem tanítanak az egyetemeken. Az új generációs képzéseken éppen ezért ezeknek a készségeknek a fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. A szolgáltató bíróságok fogalmának közismertté válásával felértékelődött a problémamegoldás felé forduló bírói attitűd, ami a békés megegyezés irányába terelheti a feleket. A tárgyalások többségében ugyanis felfedezhető az a pillanat, amely a fordulat lehetőségét rejti magában: azét a fordulatét, amelyik elvezethet a perbeli egyezséghez. Ahhoz viszont, hogy ezt a pillanatot képes legyen megragadni, a bírónak számos készségét élesítenie kell.
 
A hét további részében szó esik a hatékony eljárás feltételeiről, a család és munka összehangolásáról, az elektronikus kapcsolattartás kihívásairól, a médiával szemben alkalmazható trükkökről és fogásokról, valamint a bírósági közvetítésről is. 
 
A kiscsoportos foglalkozásokat már az új generáció vezetésére képzett, tapasztalt bírák tartják.