Ismételten nagy az érdeklődés a fogalmazói álláshelyekre

oktatás

Február 28-ig jelentkezhettek a meghirdetett fogalmazói álláshelyekre azok, akik - a bíróvá válás klasszikus útját választva - bírósági fogalmazóként szeretnének dolgozni. Összesen 45 pályázat érkezett a felhívására,  28 bírósági fogalmazói álláshely betöltésére lesz lehetőség fővárosban és 9 megyében a szóbeli és írásbeli vizsgákat követően.  
 
A bíróságok évente kétszer, az őszi és a tavaszi félévben hirdetik meg a bírósági fogalmazói álláshelyeket. Ezek betöltéséhez a jelentkezőknek teljesíteniük kell a fogalmazói állás betöltéséhez szükséges írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát, amelynek célja, hogy felmérje a pályázók készségeit, továbbá általános jogi műveltségét, szóbeli kifejező-, döntés- és konfliktuskezelési képességét.

A felvételi eljárásról, versenyvizsgáról részletes információk a www.birosag.hu weboldalon Életpálya – Pályázatok - Bírósági fogalmazói felvételi menüpontban érhetők el.