Juhász Andor Emléknap

Thumbnail

Dr. Juhász Andor tudományos, szervezői és igazságszolgáltatási munkájával a ma és a holnap bírói számára is példakép lehet. Ezért az Országos Bírósági Hivatal évről évre megemlékezik a nagytekintélyű kúriai elnökről. 2018. szeptember 20-án neves professzorok mutatták be a Magyar Igazságügyi Akadémián a korabeli bíróságok igazgatását, ügyviteli rendjét és Juhász Andor életművét. Munkásságát relikviákat és egykori hivatali dokumentumokat felvonultató kiállítás is felidézi. Dr. Juhász Andor bírói pályafutását Bódiné dr. Beliznai Kinga, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudmányi Karának egyetemi adjunktusa mutatta be. Majd a bíróságok igazgatása és ügyviteli rendje az 1911. évi I. tc. alapján című előadásával a XX. század elejének ügyrendjéről beszélt prof. dr. Stipta István, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Jogtörténeti Albizottságának elnöke. A magyar bírósági rendszer 1945 utáni átalakulásáról prof. dr. Révész T. Mihályt, az ELTE tanárát hallgathatták a részvevők.

Juhász Andor Emléknap