Konferencia, kiállítás és rendhagyó épületlátogatás - Juhász Andorra emlékezett az Országos Bírósági Hivatal

Thumbnail

Fontos, hogy mindannyian értsük, tudjuk, miből táplálkozik a birói szervezet - utalt a biróságtörténeti kutatások fontosságára dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a Juhász Andor Emléknap megnyitóján. Dr. Handó Tünde a múlt század kiemelkedő bírói személyiségének életútja kapcsán elmondta: aki a talárt magára ölti, annak a bírói függetlenség és pártatlanság alapértékeinek szellemében kell hivatását teljesítenie. Az OBH elnöke hangsúlyozta: az Országos Bírósági Hivatal minden erejével azon dolgozik, hogy az ítélkezés megőrizze és erősítse Magyarország szuverenitását, illetve megtartsa az igazságszolgáltatás iránt tanúsított bizalmat. Dr. Handó Tünde az egykori kúriai elnöktől is idézett: “ A jó ítéletnek úgy kell rezonálnia a nép lelkében, mint ahogy a tihanyi visszhang megismétli a feléje kiáltott mondatot.”

Bódiné dr. Beliznai Kinga az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar egyetemi adjunktusa Juhász Andor bírói pályafutásáról tartott előadást. Kiemelte: Juhász Andort kortársai már huszonéves korában kiváló elmének tartották tudása és bölcsessége miatt. Szakmai életútja mellett kiemelkedő közéleti szerepvállalása, jogirodalmi munkássága is. Juhász Andor a bírói függetlenség védelmezője volt, de foglalkoztatta az is, hogyan lehet gyorsabbá, hatékonyabbá és korszerűbbé tenni az ítélkezést.

Dr. Stipta István, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Magyar Állam és Jogtörténeti Tanszékének egyetemi adjunktusa a bíróságok igazgatásáról és ügyviteli rendjéről tartott előadást. Kiemelte az ítélőtáblák felállításáról szóló törvényt 1890 - 1891-ből, az 1871-ben datált, a bírák és bírósági dolgozok felelősségéről szóló törvényt, és mérföldkőként említette az ítélőtáblák 1891-es felállítását.

Némi demokráciától a népi demokráciáig - ezzel a mottóval indította előadását dr. Révész T. Tibor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar egyetemi tanára. A professzor “A magyar bírósági rendszer metamorfózisa 1945 után” című előadásában szólt a bíróság akkoriban korlátozott szuverenitásáról és annak következményeiről. Kiemelte: felálltak a népbíróságok, amelyek “jogi-politikai atombombaként” alkotmánysértő módon működtek - fogalmazott. A professzor taglalta még ezen felül az uzsorabíróság és a munkásbíróságok helyzetét, szerepét is.

A konferenciát követően dr. Horváth Attila alkotmánybíró nyitotta meg a Juhász Andor kiállítást. Megnyitójában kiemelte: nagy erkölcsi mércével és tudással rendelkező elődeink voltak, akik máig példaként szolgálnak és iránymutatást adnak napjainkban is. A kiállítás számos érdekességet tartogat, a Fővárosi Levéltár a Juhász Andorhoz köthető dokumentumok eredeti példányait bocsátotta az OBH rendelkezésére.

A Juhász Andor Emléknap alkalmából a kúriai elnök hajdani „munkahelye”, a Kossuth téri Igazságügyi Palota is megnyitotta kapuit. A Hauszmann Alajos tervei alapján készült épület 1896 és 1951 között adott otthont a Kúriának.  A látogatók különleges sétát tehettek az épületben: megtekintették többek között a patinás központi aulát, a kúriai dísztermet és az ítélőtáblai dísztárgyalót is. A tervek szerint a teljes rekonstrukciót követően 2022-től a Kúria mellett egy Látogatóközpont is helyet kap majd az épületben, így a látogatók is megismerhetik majd a magyar igazságszolgáltatás és az épület történetét.

Igazságügyi Palota bejárás

A Juhász Andor Emléknap koszorúzással zárult. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke, bírósági vezetők, illetve Juhász Andor leszármazottai helyezték el koszorúikat a neves előd egykori, Orlay utcai lakhelyén lévő emléktáblánál.