“Legyetek hűséges és jó bírái ennek az országnak” - Juhász Andorra emlékezik az Országos Bírósági Hivatal

Thumbnail

A napokban lesz 84 esztendeje annak, hogy dr. Lázár Andor igazságügyi miniszter a korabeli sajtó tudósításai szerint egy szokatlanul meleg hangvételű levélben elbúcsúztatta a Kúria nyugállományba vonuló elnökét, dr. Juhász Andort és dr. Magyar Istvánt, a legfelsőbb bíróság mellett működő koronaügyészség vezetőjét. 

Az Est 1934. szeptember 25-én azt írta: a tárcavezető levele “[f]elsorolja azokat a szolgálatokat, melyeket az igazságügy, a bírói és ügyészi testületek, a jogszolgáltatás és az egész nemzet érdekében végeztek. Megállapítja, hogy Juhász Andor és Magyar István hosszú működésének minden fázisa a legnagyobb közérdekeket szolgálta százszázalékban. Kiemeli a miniszteri leirat azt a nagyjelentőségű munkát is, melyet Juhász Andor a felsőházban végzett a magyar bírói és ügyészi kar érdekében.” 
 
A sajtóban már napokkal korábban ismertetett levelet a Kúria szeptember 29-i teljes ülésén dr. Mendelényi László kúriai bíró olvasta fel. Az idős, 71-dik életévében járó Juhász Andor válaszát a Budapesti Hírlap tudósítása őrizte meg. 
 
- Nyugalomba vonulásom alkalmából arra kérem az Úristent, legyetek valamennyien továbbra is hűséges és jó bírái ennek az országnak és tartsatok meg engem jó emlékezetetekben! 
 
Vitán felül áll, hogy dr. Juhász Andor tudományos, szervezői és igazságszolgáltatási munkájával a ma és a holnap bírói számára is példakép lehet. Ezért - eleget téve a leköszönő elnök kérésének - az Országos Bírósági Hivatal évről évre megemlékezik a nagytekintélyű kúriai elnökről. 
 
2018. szeptember 20-án, ennek megfelelően neves professzorok mutatják majd be a Magyar Igazságügyi Akadémián a korabeli bíróságok igazgatását, ügyviteli rendjét és Juhász Andor életművét. Munkásságát relikviákat és egykori hivatali dokumentumokat felvonultató kiállítás is felidézi. Az esemény résztvevőinek, valamint az igazságügyi alkalmazottaknak lehetőségük nyílik továbbá arra, hogy meglátogassák Juhász Andor egykori „munkahelyét", a Kossuth téri Igazságügyi Palotát. 
 
Mindezek mellett kétrészes, a birosag.hu-n és az OBH Facebook oldalán megjelenő múltidézőnkben felelevenítjük, miként élte meg a proletárdiktatúra alatt üldözött, börtönbe zárt főbíró és főrendi- illetve felsőházi tag a trianoni békediktátum következményeit, s azt is, hogy a társszervek közötti szolidaritás jegyében hogyan támogatta a budapesti rendőrség munkáját.