Országhatáron innen és túl – a Lenti és a Lendvai Járásbíróság együttműködése

Thumbnail

A bíróságok nemzetközi együttműködésének üdítő példája a magyar-szlovén államhatár két oldalán, egymás szomszédságában működő Lenti és Lendvai Járásbíróság több évtizedes kapcsolata.

 

A légvonalban egymástól alig 15 km-re lévő két bíróság már az 1960-as évektől kezdően szervezett közös programokat, a Lendvai Járásbíróság akkori elnöke - később Szlovénia magyarországi nagykövete -, Hajós Ferenc kezdeményezésére. Az 1990-es évekre elmaradtak, 2013 óta azonban újra rendszeressé váltak a közös találkozók.

Lendva_csoportkep.jpg

 

Mára a kapcsolat már nem csak protokolláris jellegű, kézzel fogható szakmai előnyökkel is jár. A közvetlen együttműködés a napi szintű ítélkezési munkában is megmutatkozik. A két járásbíróság kölcsönösen segíti egymást jogsegélyügyekben, külföldi érintettségű ügyek megoldásában, de együttműködnek szakmai tanulmányok megírásában is. Dr. Takács Linda, a Lenti Járásbíróság bírósági titkára például a közelmúltban a magyar és a szlovén szabálysértési jogrendszer különböző megoldásairól írt, a Lendvai Járásbíróság elnöke, Bojan Bočkorec pedig a Zalaegerszegi Törvényszéken tartott magyar nyelvű előadást a szlovén közlekedési büntetéskiszabás gyakorlatáról.

Lendva_birosag.jpg

 

Mivel Szlovénia Muravidéki régiójában a magyar is hivatalos államnyelv, így a Lendvai Járásbíróságon a magyar nyelv korlátozás nélkül használható minden ügyszakban. A járásbíróság dolgozóinak számottevő része a magyar nyelvet anyanyelveként érti és használja. Az utóbbi években azonban visszaszorulóban van a magyar nyelv használata. Nagyon ritka ugyanis, amikor a felek mindegyike magyar ajkú, vagy ha ez néha meg is történik, akkor a jogi képviselők nem beszélnek magyarul. A jogi képviselők tanácsára a magyar nemzetiségű felek többnyire lemondanak a magyar nyelv használatáról, hiszen ez a tolmácsolás és fordítás miatt az eljárásokat időigényesebbé teszi. Ennek ellenére gyakran kérik az ügydöntő határozat magyar nyelvi fordítását.

Lendva_marvanytabla.jpg

 

Érdekes adalék, hogy a Lendvai Járásbíróság felépítése a XX. század eleji bírósági építkezések sorába illeszkedik. Az architektúra Jablonszky Ferenc munkája, erre a földszinti folyosón márványtábla is emlékeztet. Az 1904-ben elkészült épület különlegessége az, hogy lényeges átépítésére sosem került, így az máig az eredeti tervek szerint áll és működik.