Sokszínű Európa - sokszínű konferencia: Magyarország EU csatlakozásának 15. éves évfordulóját ünnepli a bírósági szervezet

Dr. Handó Tünde

A sokszínűségében is egységes európai közösséget és az integrációt is erősíti, ha a tagállamok megbíznak egymásban, az uniós intézmények pedig tiszteletet tanúsítanak a tagállamok iránt - fogalmazott dr. Handó Tünde, az OBH elnöke a Magyarország uniós csatlakozásának 15. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi konferencián, a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke hangsúlyozta: a magyar bírói kar már a csatlakozás előtt, a jogharmonizációval egyidőben megkezdte a felkészülést a tagságból adódó kötelezettségeire, a bírósági szervezeten belül az európai jog alkalmazását pedig 2013 óta segíti az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat - emelte ki Handó Tünde. A legutóbbi Európai Igazságügyi Eredménytábla adatai szerint a magyar bírák 130 százaléka részesül folyamatos EU jogi képzésben, amely a 28 tagállam közül a második legmagasabb.

Vargha Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára ünnepélyes köszöntőjében leszögezte: Magyarország uniós csatlakozásával nem csak mi nyertünk és lettünk erősebbek, hanem maga az EU is. Vargha Tamás hangsúlyozta: az EU erősítése a közösség további bővítésével lehet sikeres, Magyarországnak pedig az elmúlt másfél évtizedben megszerzett tudásával és tapasztalatával segítenie és támogatnia kell a csatlakozás előtt álló országokat.

Dr. Osztovits András, az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat koordinátora köszöntőjében elmondta: az ünnepi konferencia arra ad válaszokat, hogy a magyar igazságszolgáltatás milyen módon élt az elmúlt 15 év lehetőségeivel. Az objektív számok azt mutatják, hogy a magyar bírák példamutatóan teljesítenek az Európai Unióban - emelte ki az EJSZH koordinátora -, a magyar bírák által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárások száma például magasan kiemelkedik. Ezek az eljárások minden alkalommal új lendületet adtak az uniós jogalkotásnak - fűzte hozzá.

Történelmileg meghatározó, pozitív fejlemény volt Magyarország uniós csatlakozása - kezdte előadását az ünnepi konferencián Juhász Endre. Az Európai Unió Bíróságának bírája a csatlakozást megelőző másfél évtized eseményeit elevenítette fel, szólt a hajdani dilemmákról, nehézségekről és a bővítést övező szemléletbeli különbségekről is. Juhász Endre előadásában bemutatta azt is, hogyan sikerült összehangolni azokat az elvárásokat, amelyeket egyrészt a bővülés előtt álló Európai Unió, másrészt a csatlakozni kívánó Magyarország fogalmazott meg. 

EU csatlakozás konferencia

Pelczné Gáll Ildikó, az Európai Számvevőszék Magyarország által delegált tagja az Európai Számvevőszék szerepe az uniós kihívások terén címmel tartott előadást. Elmondta: a szervezet az európai unió működéséről szóló törvénycikk alapján végzi tevékenységet, munkájukkal ahhoz járulnak hozzá, hogy javuljon az európai pénzgazdálkodás és átláthatóbb legyen az unió működése. Az Európai Számvevőszék a hatékonyság érdekében teszi közzé javaslatait, a cél pedig a gondos gazdálkodás.

EU csatlakozás konferencia

Dr. Berke Barna a közösségi jog és a nemzeti jog kapcsolatát taglalta, kitérve arra, milyen módon kell érvényesülnie az európai jognak. Az Európai Unió Törvényszékének bírája konkrét nemzetközi példákon keresztül mutatta be az uniós jogszabályok alkalmazását, de beszélt az egyes tagállamok alkotmányossági identitása és az EU jog közötti viszonyrendszerről is. 

Dr. Csehi Zoltán előadásában az EU Törvényszék munkarendjét és ügytípusait ismertette. Kiemelte, fontos célkitűzés volt, hogy a bíróság az egységes európai jogalkalmazásra összpontosíthasson. A testület 46 főből áll, semmiségi, kártérítési és közszolgálati ügyeket tárgyal, de dönt szerződéses jogvitákban és szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos ügyekben is. 

Magyarország helye az Európai Unióban van - indította előadását Dr. Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője. Zupkó Gábor az EU előtt álló kihívásokat is elemezte, kiemelte közülük például a digitalizáció terjedését, az éghajlatváltozást, a demográfia várható alakulását, valamint a gazdasági teljesítmények jövőbeli átrendeződését is. A következő évek stratégiai menetrendjében a védelmet nyújtó, versenyképes, méltányos, fenntartható és befolyásos Európa megteremtése szerepel - tette hozzá a képviseletvezető.

Sokszínű Európa - sokszínű konferencia: Magyarország EU csatlakozásának 15. éves évfordulóját ünnepli a bírósági szervezet

A Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepi konferencián elmondta: az európai demokrácia sikere, hogy európai szinten az 50 százalékot is meghaladta a részvétel az EU választáson, amire az EP első közvetlen választása - 1979 - óta nem volt példa. Dr. Varga Judit a "Merre tovább Európai Unió" című előadásában hangsúlyozta: a magyar állampolgárok uniós elköteleződése átlag feletti, a 70 százalékot is meghaladja. 

Takács Szabolcs Ferenc, a Miniszterelnökség európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkára szerint a választási részvétel aránya minden eddiginél nagyobb legitimitást adott az Európai Parlamentnek.