Tudta-e? 1790. február 20-án halt meg II. József, a „kalapos király”

Thumbnail

•    II. József Mária Terézia és Lotharingiai Ferenc negyedik gyermekeként látta meg a napvilágot
•    1741. március 13-án született Bécsben és itt is halt meg 1790. február 20-án
•    Anyja, Mária Terézia 1780-ban bekövetkezett halála után vette át a hatalmat
•    Életét és képzettségét áthatotta a felvilágosodás ideológiája, uralkodását is ebben a szellemben, abszolutista módon képzelte el
•    Egy modern, egységes, homogén jogrendszerrel rendelkező birodalmat kívánt létrehozni
•    Annak bizonyítására, hogy egy egységes birodalom uralkodója, nem koronáztatta magát sem cseh, sem magyar királlyá és az esküt sem tette le
•    Nem kötötték a rendek által támasztott választási feltételek, nem hívta össze a magyar rendi országgyűlést és rendeleti úton kormányozta a birodalmat
•    Valamennyi rendelete a birodalom modernizációját és egységesítését célozta
•    Szándékában állt lebontani a meglévő rendi különbségeket és előjogokat
•    Az uralkodó modernizációs törekvései az igazságszolgáltatásban is visszaköszöntek
•    Egy centralizált és egységes bírósági szervezetet kívánt létrehozni, amely nem tűrte meg a rendi nemesi kiváltságot
•    A császár 1785. december 12-én a császár adta ki rendeletét az igazságszolgáltatás átalakításáról, Novus Ordo Judiciarius néven
•    A II. József által létrehozott bíróság egységesen vonatkozott nemesre és nem nemesre egyaránt
•    A rendelet a bírósági ügyvitelt is megreformálta, teljesen új iktatási és irattári rendszert vezetett be
•    Lebontotta a legtöbb rendi bírósági fórumot és a közigazgatási szervezettől elkülönülő királyi bíróságokat állított fel
•    A szervezetet a Hétszemélyes Tábla felügyelte, amelyet a kancelláriával egyenrangúvá emelt
•    A Hétszemélyes Táblát a magyar igazságszolgáltatási szervezet központi irányító szervévé tette
•    Eltörölte a vármegyei bíróságokat, a kiváltságos kerültek bíróságait, megvonta a pallosjogot a földesuraktól és a városoktól
•    Megszüntette a tárnoki és a személynöki széket, és a nádori bíráskodást
•    Kivette a szentszéki bíróságok hatásköréből a házassági köteléki pereket és a világi fórumok elé utalta
•    A polgári perek jobbágyok esetében a leszűkített hatáskörű úriszék előtt zajlottak, a városi polgároké a városi törvényszék előtt
•    A nemesek pere az újonnan létrehozott ”iudicium subalternum” előtt, vagy a kerületi táblán zajlott
•    Másodfokon a polgári perek (jobbágyok esetében a iudicium subalternum közbeiktatásával) a Királyi Táblára, harmadfokon a Hétszemélyes Táblára mehettek tovább
•    A büntetőperek rendi állásra tekintet nélkül a iudicium subalternum előtt indultak
•    Nagy újításnak számított, hogy a rendszer a jobbágyok számára is biztosította a fellebbezés lehetőségét
•    Az új rendszer előnye az átlátható, modern szervezet volt, hátránya a túlzott bürokrácia és az erőteljes németesítő hatás lett
•    A magyarok számára ellenszenves reformoknak II. József halála vetett véget
•    A császár 1790. január 28-án régi állapotába helyezte vissza a jogszolgáltatást, visszatért a régi, rendi igazságszolgáltatási szervezet
•    II. József csaknem tíz évig tartó uralkodása alatt több mint 6 ezer rendeletet adott ki
•    Rendeleteit halála után, a magyar alkotmányosság restaurációjával és II. Lipót megkoronázásával hatályon kívül helyezték