Tudta-e? 1852. február 22-én hunyt el Cziráky Antal Mózes országbíró

Thumbnail

• Cziráky Antal Mózes 1772. szeptember 8-án született Sopronban
• A 17. század elején felemelkedő család sarjai közül ő futott be a legnagyobb politikai és közéleti karriert
• Tanulmányait a nagyszombati bencés gimnáziumban végezte
• 1787-89-ben Pozsonyban és Pesten tanult jogot
• 1791-ben - ellensúlyozandó a korábbi, németesítő törekvéseket -, jogász diáktársaival egyletet alapított a magyar nyelv és irodalom előmozdítására
• Cziráky Antal az egylet elnöki tisztségét is betöltötte
• 1792-ben I. Ferenc király aranysarkantyús vitéz rangot adományozott neki
• 1793-tól Pest megye tiszti jegyzője lett, majd a Magyar Királyi Helytartótanács szolgálatába állt fogalmazóként, titoknokként
• 1800-ban tanácsosi beosztást kapott, majd 1808-tól a magyar udvari kancellária referendáriusa lett
• Esztergom vármegye főispáni helytartói tisztségét is betöltötte
• 1817-ben I. Ferenc az észak-magyarországi megyék biztosává nevezte ki és az ottani éhnyomor felszámolásával bízta meg
• 1817-ben a magyar királyi udvari kamara alelnöke és belső titkos tanácsos lett
• 1823-ban megkapta a Szent István rend középkeresztjét
• Az uralkodó 1825-től tárnokmesterré, 1827-től országbíróvá nevezte ki
• 1828-ban a pesti egyetem elnöke lett
• 1830-ban megkapta a Szent István rend nagykeresztjét, 1836-ban V. Ferdinánd az aranygyapjas vitézrend lovagjává ütötte
• 1837-38 során ő volt az elnöke annak a bizottmánynak, amely a pesti árvíz utáni segélypénzek kiosztásáért felelt
• 1839-ben saját kérésére leváltották az országbírói tisztségről, a király ezzel egyidejűleg kinevezte álladalmi és értekezleti miniszterré
• Az országbírói tisztségre az uralkodó Mailáth II. Györgyöt, a meggyilkolt országbíró, Mailáth III. György édesapját nevezte ki
• Háromszor nősült, első feleségétől gróf Illésházy Júliától egy leánya, második házasságából gróf Batthyány Máriától két fia született
• Harmadik házassága báró Walterskirchen Karolinával gyermektelen maradt
• Cziráky Antal Mózes 1852. február 22-én halt meg
• Az emlékbeszédet a kor híres büntetőjogász professzora, Pauler Tivadar tartotta az Akadémián