Tudta-e? 1865. április 16-án jelent meg a Pesti Naplóban Deák Ferenc Húsvéti cikke

Thumbnail

• Deák Ferenc húsvéti cikke indította el az Ausztria és Magyarország közötti kiegyezési tárgyalásokat
• Deák nem saját neve alatt jelentette meg az írást - a Pesti Napló főszerkesztője, Salamon Ferenc vetette papírra a gondolatait
• Deák írása válasz volt az osztrák Botschafter című lapban leközölt cikkre – ez azzal vádolta a magyarokat, hogy fennáll bennük egy „elkülönző vágy” amely miatt szemben állnak a fennálló rendszerrel
• Deák beismerte a húsvéti cikkben, hogy valóban van a magyarokban egy ilyen elkülönző vágy, amennyiben ez alatt a Botschafter cikke az alábbiakat érti:
• „A magyar nemzet mindig hűen ragaszkodott saját alkotmányos önállásához, s mindig határozott ellenszenvvel viseltetett a hatalomnak, s még inkább a hatalom némely kezelőinek azon törekvései ellen, melyek Magyarország alkotmányának mellőzésére, sőt megsemmisítésére s némileg az ország beolvasztására voltak irányozva…”
• Deák Ferenc írásában azt ismételte meg, amit a nemzet is kívánt, a cikk azonban jókor, jó helyen jelent meg
• Az írás katalizátorként hatott arra a tárgyalási folyamatra, amelynek eredményeként az ország visszakapta azt a független államiságot, amelyet 1849-ben veszített el
• Ferenc József az 1849. augusztus 13-ai világosi fegyverletételt követően számolta fel az önálló magyar államot, az ún. „Verwirkungstheorie”-ra, jogeljátszási elméletre hivatkozva
• Az országot feldarabolta és koronatartományként a birodalom alá szervezte, az egységesítés érdekében pedig bevezette az osztrák jogszabályokat
• Ferenc József csak az 1860-ban kiadott októberi diplomával engedte meg, hogy a magyarok visszatérjenek az 1848 előtti közigazgatási rendszerhez és a rendi korszak jogszabályaihoz
• Az országgyűlés összeült, elkezdődtek a tárgyalások, de a februári pátens kiadását követően félbe is szakadtak - visszaállt a korábbi nyílt abszolutista hatalomgyakorlási rend
• Amikor Ausztria külpolitikai helyzete megrendülni látszott, a rendszer fenntarthatatlanná vált - Ferenc József kénytelen volt engedményeket tenni és újrakezdeni a tárgyalásokat
• Ennek adott megfelelő alapot Deák írása, aki a Pragmatica Sanctiot elismerve, kettős célt határozott meg

deak_husveti_cikk1.jpg

• Deák kinyilatkoztatta, hogy a magyaroknak is célja a birodalom szilárd fenntartása
• Határozottan kiállt azonban az alkotmányos jogok mellett, amelyek a Pragmatica Sanctio alapján Magyarországot, mint önálló, saját törvényekkel rendelkező államot megilletik
• A cikkben felhívta a figyelmet arra, hogy a fennálló, törvénysértő rendszer megváltoztatását az uralkodó kezdeményezheti
• Az írás zárásaként a magyarok nevében kijelentette:
• „Készek leszünk mindenkor törvényszabta úton saját törvényeinket a birodalom szilárd fennállhatásának biztosságával összhangzásba hozni, s a lajtántúli országok szabadságának és alkotmányos kifejlődésének útjában állani soha nem fogunk.”