Tudta-e? 1867. július 2-án szentesítette Ferenc József a kiegyezésről szóló 1867. évi XII. törvénycikket

Ferenc József

• A világosi fegyverletétel és a szabadságharc bukása miatt Magyarország ideiglenesen elvesztette állami szuverenitását
• A magyar állami szuverenitás visszaállítására az 1867. évi kiegyezést követően került sor
• A kiegyezési tárgyalások Deák Húsvéti Cikke nyomán indultak meg
• A tárgyalások eredményeként jött létre - Ausztria és Magyarország szövetségével - a két önálló állam paritásos kapcsolatán nyugvó Osztrák-Magyar Monarchia
• Helyreállt a Pragmatica Sanctio alapján kormányzott Magyar Királyság
• A kiegyezési törvény három korábbi alkotmányos jelentőségű törvényen alapul: a trónbetöltés rendjét szabályozó Pramgatica Sanctio, az 1791. évi X. és XII. tc. 
• Az 1791. évi X. és XII. tc. kimondta:
o az állami főhatalmat Magyarországon csak a törvényesen megkoronázott magyar király gyakorolhatja
o a törvényhozás terén a király hatalmát meg kell osztania az országgyűléssel
o törvényt egymagában sem az országgyűlés, sem a király nem alkothat
• A rendelkezések miatt volt szükség arra, hogy a kiegyezési törvény szentesítését megelőzően Ferenc Józsefet és Erzsébetet magyar királlyá és királynévá koronázzák
• A koronázási ceremóniára 1867. június 8-án került sor, Budán
• A Pragmatica Sanctio biztosította, hogy az osztrák császár és egyben magyar király felbonthatatlanul és elválaszhatatlanul (indivisibiliter et inseparabiliter) birtokolhassa együtt Ausztriát és Magyarországot 
• A Pragmatica Sanctio szerint az Osztrák-Magyar Monarchiában több ún. közös ügy volt: a hadügy, a külögy és az ezekre vonatkozó pénzügy
• A közös ügyeket a két ország közös miniszterek útján, a két ország törvényhozásából kiállított hatvan fős delegációk közreműködésével együtt gyakorolt
• A kiegyezéssel létrehozott Osztrák-Magyar Monarchia 1918-ig állt fenn
• A monarchia végét az 1918. november 13-án, Eckartsauban kiadott nyilatkozat jelentette
• A nyilatkozatban az utolsó magyar király, IV. Károly lemondott uralkodói jogainak gyakorlásáról, a királyi cím egyidejű megtartása mellett