Figyelemfelhívás! Gondnokoltak Nyilvántartásából történő adatszolgáltatás díja

gondnokoltak

Az elmúlt hetekben a Gondnokoltak Nyilvántartásából történő adatigénylések igen nagy számban érkeztek az Országos Bírósági Hivatalhoz úgy, hogy a kérelem mellé nem csatolták a befizetés teljesítéséről szóló bizonylatot. 
Több, az OBH-ba érkező telefonhívás kapcsán derült fény arra, hogy a kérelmező azt az információt kapta, hogy az adatkérés ingyenes. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy ez az információ téves és nem az OBH-tól származik!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló 16/2014. (III. 13.) KIM rendelet (továbbiakban: rendelet) előírja, hogy a gondnokoltak nyilvántartásában kezelt adatok közvetett hozzáféréssel történő megismerése kizárólag díjfizetés ellenében történhet.
Az adatkérők köréről a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 7. § (1) bekezdése rendelkezik. 
Az adatszolgáltatás díja:
•    aki a nyilvántartásból saját magára kér adatot: 3000 Ft.
•    aki a nyilvántartásból más személyre kér adatot: 6000 Ft.
•    közfeladatot ellátó szerv általi adatigénylés: díjmentes
Befizetések teljesítése:
•    postai készpénz-átutalási megbízással (csekk),
•    fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel vagy
•    átutalással.
A befizetés teljesítéséről a bizonylatot a kérelemhez mellékelni kell!
Számlaszám: 10032000-00319542
Felvilágosítás kérhető:
E-mailben: nyilvantartasok@obh.birosag.hu

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel az OBH személyes ügyfélszolgálata továbbra is szünetel, ezért kérjük, hogy a gördülékeny és gyors ügyintézés érdekében a kérelmeket lehetőség szerint elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) szíveskedjenek benyújtani. 
Az e-mailben beérkező kérelmeket az OBH-nak nem áll módjában teljesíteni.
A kérelmek az alábbi internetes oldalon található nyomtatványokon nyújthatók be.