Fontos információk a gondnokoltak nyilvántartásából történő adatigényléssel kapcsolatban

office

Tisztel Ügyfeleink! 

Kérjük, hogy az igazoláskérésekkel kapcsolatban kiemelten ügyeljenek az alábbiakra: 
1.    nyomtatvány adatainak hiánytalan kitöltése- személyi igazolványban szereplő adatok pontos feltüntetése a kérelemben,
2.    díjbefizetési bizonylat csatolása,
3.    amennyiben személyesen kívánja átvenni az adatszolgáltatást, úgy azt a nyomtatványon megjelölni szükséges a telefonszám megadásával egyidejűleg.
4.    amennyiben postai úton kéri az igazolást, úgy az értesítési címet is kitölteni szíveskedjen, valamint a nyomtatványon jelezze, hogy a postai megküldést is igényli.

Javasoljuk, hogy a gyorsabb ügyintézés érdekében az ÁNYK nyomtatványokat (GA01 -  saját magára kér adatot, GA02 - más személyre kér adatot  , GA03 -  közfeladatot ellátó szerv általi adatigénylés) szíveskedjenek kitölteni és elektronikus úton megküldeni az OBH részére.

Az adatszolgáltatás díjának összege:
•    aki a nyilvántartásból saját magára kér adatot: 3000 Ft.,
•    aki a nyilvántartásból más személyre kér adatot: 6000 Ft.,
•    közfeladatot ellátó szerv általi adatigénylés: díjmentes.
Befizetések teljesítése:
•    postai készpénz-átutalási megbízással (csekk),
•    fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel,
•    átutalással.
Számlaszám: 10032000-00319542

IV.    Felvilágosítás kérhető
E-mailben: nyilvantartasok@obh.birosag.hu
Telefonon:
•    354-4242
•    354-4191

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben a kérelem hiányos vagy olvashatatlan, illetve ahhoz nem csatolják a befizeti bizonylatot, úgy az hiánypótlás kibocsátását vonja maga után, ami az igazolás kiállítását késlelteti!

A nyomtatványok letöltéséhez az ÁNYK keretprogramot szíveskedjenek használni, mely innen tölthető le.