Gondnokoltak Nyilvántartásából történő adatigénylés papír alapú nyomtatványainak kitöltése

Thumbnail

Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogyan kell a Gondnokoltak Nyilvántartásából történő adatigényléshez szükséges papír alapú nyomtatványokat kitölteni.
 
1. A papír alapú kérelem kitöltésénél a kérelmezőnek a személyi igazolványában szereplő adatokat pontosan és olvashatóan kell feltüntetnie a nyomtatványon. Fontos, hogy minden mező kitöltése kötelező! 

2. Amennyiben az adatszolgáltatással érintett személy nem tünteti fel valamennyi adatát, valamint az adatok nem jól olvashatók, úgy az hiánypótlás kibocsátását vonja maga után.

3. Kiemelten fontos, hogy a felvilágosítást kérő aláírása is szerepeljen a nyomtatványon.

4. Ha a kérelmező a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti formában terjeszti elő a kérelmet, úgy az okirati tanúkra vonatkozó mezők kitöltése is kötelező.

5. Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben nem a lakcímükre kérik az adatszolgáltatás postázását, úgy az értesítési cím mezőt is kitölteni szíveskedjenek.