Mától új, közérthető, rövidebb bírósági nyomtatványok

Thumbnail

Az új perrendtartás bevezetése óta összegyűjtött tapasztalatok figyelembevételével, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és az Igazságügyi Minisztérium együttműködésének köszönhetően új, egyszerűbb nyomtatványok készültek. Melyeket a hatályba lépett, új keresetlevél nyomtatványokról szóló rendelet alapján 2019. április 2-től kell használni. 

A rendelet újítása az is, hogy a személyi állapotot érintő perekben is többféle speciális, a Polgári Perrendtartás és a Polgári Törvénykönyv követelményeinek egyaránt megfelelő űrlapokat rendszeresít. Külön pótlapok szolgálnak a hiánypótlás és egyes indítványok teljesítésére.

2018. január 1. óta a járásbíróság hatáskörébe tartozó perekben a jogi képviselő nélkül eljáró félnek:

  • a keresetlevelet, 
  • a viszontkereset-levelet, 
  • a beszámítást tartalmazó iratot és 
  • az írásbeli ellenkérelmet, továbbá 
  • a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás folytán perré alakult eljárásban a Pp. 257. § (2) bekezdése alapján a keresetet tartalmazó iratot jogszabályban meghatározott, erre rendszeresített nyomtatványon kell előterjesztenie.

A közigazgatási perekben is lehetőség van arra, hogy a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon nyújtsa be.

Az összes nyomtatvány letölthető a bíróságok központi honlapjáról (https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok). 

Papíralapú nyomtatvány valamennyi bíróság kezelő-, tájékoztatási vagy ügyfélszolgálati irodáján díjmentesen igényelhető. 

A közeljövőben elérhetővé válnak majd az OBH által fejlesztett azon nyomtatványok is, amelyek elektronikusan lesznek kitölthetőek.