GY.I.K

1. Milyen személyes adatokat kell tartalmaznia a kérelemnek az adatszolgáltatás kiállításához?

•    Viselt név

•    Születési név

•    Születési hely, idő

•    Anyja neve

Amennyiben a fent megjelölt adatok bármelyike hiányzik, akkor az hiánypótlás kibocsátását vonja maga után.

2. Szükség van tanúk aláírására?

•    Amennyiben a kérelmet saját kezűleg tölti ki, úgy nem szükséges a tanúk aláírása.

•    Amennyiben az adatszolgáltatást saját magára kéri és géppel írja a kérelmet, abban az esetben 2 tanú nevének, címének, aláírásának pontos feltüntetése szükséges.

3. Mit kell csatolni a kérelemhez?

•    Adatszolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás

•    Amennyiben szükséges - jogi érdeket igazoló okiratot

•    Amennyiben a kérelmet meghatalmazott útján kívánja benyújtani, úgy meghatalmazás csatolása is szükséges

4. Honnan tudom letölteni a kérelmet?

A www.birosag.hu internetes oldalról az Információk a gondnokolti adatszolgáltatásról /nyomtatványok menüpont alatt.

5. Kérhetek másról adatot?

Igen, amennyiben a jogi érdekét hitelt érdemlően igazolja! A jogi érdeket igazoló okiratot a kérelemhez csatolni kell.

6. Mennyi időn belül készül el az adatszolgáltatás?

•    Aki ehhez fűződő jogi érdekét igazolja: 15 munkanapon belül

•    Az adat megismerésére és kezelésére törvényi rendelkezés alapján jogosult: 8 munkanapon belül

7. Hogyan teljesíthetem a befizetést?

•    Postai készpénz-átutalási megbízással (csekk)

•    fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel

•    átutalás útján

8. A kérelemhez csatolni kell a befizetés megtörténtét igazoló dokumentumot?

Igen (csekket, átutalási bizonylatot, készpénzbefizetést igazoló dokumentumot)

9. Mennyi az adatszolgáltatás díja?

•    Az adat megismerésére és kezelésére törvényi rendelkezés alapján jogosult 3000 Ft.

•    Aki ehhez fűződő jogi érdekét igazolja 6000 Ft.

10. Egy befizetéssel az adatszolgáltatásból hány példány igényelhető?

Az adatszolgáltatást több példányban is ki tudjuk állítani, azonban kérjük, hogy a darabszámot kérelmében tüntesse fel.

11. Hogyan nyújtható be a kérelem?

•    Postai úton (1055 Bp., Szalay u. 16.)

•    Személyesen az OBH Országos Nyilvántartási Irodán (1055 Bp., Szalay u. 16.)

                - H-Cs: 9.00-16.00-ig

                - P: 9.00-13.00-ig

•    Elektronikus úton az ún. ügyfélkapun keresztül

12. Az igazolást átvehetem személyesen is?

•    Igen! Kérjük, hogy a nyomtatványon a telefonszám megadásával egyidejűleg jelezze

13. Más személy átveheti a nevemben az igazolást?

Igen, meghatalmazással

14. Kérhetem más címre az adatszolgáltatás kiküldését?

Igen. A kérelemben az értesítési címet fel kell tüntetni!

15. Milyen telefonszámon tudom elérni Önöket, amennyiben további kérdéseim lennének?

•    06/1-354-4191

•    06/-1-354-4242

16. Elérhetőségeink

Személyes ügyfélfogadás:

Országos Bírósági Hivatal

Országos Nyilvántartási Iroda

1055 Budapest, Szalay u. 16.

Hétfőtől csütörtökig: 9.00-16.00 óráig

Pénteken: 9.00-13.00 óráig

Telefon:

06/1-354-4115

06/1-354-4191

06/1-354-4242

Hétfőtől csütörtökig: 9.00-16.00 óráig

Pénteken: 9.00-13.00 óráig

Email cím: nyilvantartasok@obh.birosag.hu