Keresés

Veszprémben tartott kihelyezett ülést az OBT - 2013. július 09.

Az Országos Bírói Tanács júliusi ülését a Veszprémi Törvényszék impozáns, történelmi és műemléki épületében tartotta meg.

A Bíróságok Napja alkalmából az Országos Bírói Tanács kitüntetéseket és elismeréseket adományozott - 2013. július 15.

„Ünnepelni gyűltünk ma össze,  hivatásrendünk legkiválóbbjait, bírákat, vezető bírákat, tisztviselőket, írnokokat és fizikai alkalmazottakat.”
 

The National Judicial Council has awarded decorations and acknowledgements on the occasion of the Day of the Courts – 15 July 2013

'We have gathered today to celebrate the foremost members of our profession; judges, court leaders, clerks and members of the court staff'.

Dr. Sándor Fazekas, president in office of the National Judicial Council (NJC) has started his solemn speech with these words.

Soros elnök váltás az OBT-ben- 2013. szeptember 10.

Az Országos Bírói Tanács szeptemberi ülésén új kitüntetés, elismerés alapításáról, a  Juhász Andor díj arany és bronz fokozat kitüntetés keretszámának növeléséről határozott.

Meghallgatta a Fővárosi Ítélőtábla mellett működő elsőfokú és a Kúria mellett működő másodfokú szolgálati bíróság elnökeinek tájékoztatóját a bírák és igazságügyi alkalmazottak írásbeli figyelmeztetéseiről, fegyelmi ügyeiről és a velük szemben indult szabálysértési és büntetőeljárásokról.

Új elismeréseket alapított az Országos Bírói Tanács az október 8-i ülésén

Az Országos Bírói Tanács a 2013. október 8-i ülésén – egyebek mellett – új elismerések alapításáról döntött. Ennek célja az volt, hogy olyan személyek is elismerést nyerjenek, akik tevékenysége a jelenleg adományozható díjakkal nem vagy nem megfelelően értékelhető. 
 

Az OBT a 2013. november 12-i ülésén ünnepélyes keretek között átadta a kinevezési okiratokat a Budapest Környéki Törvényszék mellett működő Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság újonnan kinevezett tagjainak

Az Országos Bírói Tanács 2013. október 8. napján megtartott ülésén új tagokat választott a Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróságba. A kinevezésről szóló okiratokat Trappné dr. Kiszely Rita, a Tanács soros elnöke 2013. november 12-én ünnepélyes keretek között, az eskütételt követően átadta a fegyelmi bíróság elnökének, elnökhelyettesének és az újonnan kinevezett tagoknak. Hangsúlyozta az ünnepség során, hogy a kinevezésük nagy megtiszteltetés, de egyben nagy felelősséget és komoly munkát is jelent.

2013. december 2-án tartotta kihelyezett ülését a Tatabányai Törvényszéken az Országos Bírói Tanács, december 3-án pedig a testület fórumot tartott az Esztergomi Járásbíróságon bírák, bírósági titkárok és fogalmazók számára

2013. december 2-án tartotta kihelyezett ülését a Tatabányai Törvényszéken az Országos Bírói Tanács, december 3-án pedig a testület fórumot tartott az Esztergomi Járásbíróságon bírák, bírósági titkárok és fogalmazók számára. A fórum témája az Országos Bírói Tanács és a bíróságok, bírák kapcsolata volt.
 

Az Országos Bírói Tanács 2014. január 14-én ülést tartott. A Tanács működése óta eltelt csaknem két év alatt első alkalommal fordult elő, hogy az egyik tag más beosztásba történő áthelyezése miatt új tag került a testületbe.

Az Országos Bírói Tanács 2014. január 14-én ülést tartott. A Tanács működése óta eltelt csaknem két év alatt első alkalommal fordult elő, hogy az egyik tag más beosztásba történő áthelyezése miatt új tag került a testületbe. Dr. Virág Csaba 2014-től az Országos Bírósági Hivatalban folytatja munkáját, ezért az eddigi törvényszéken dolgozó póttagok közül a választáson elért legmagasabb szavazattal rendelkező Dr. Gerber Tamás, a Székesfehérvári Törvényszék elnöke nyert mandátumot az Országos Bírói Tanácsba.

Az OBT 2014. február 11-i ülésén dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal Elnöke beszámolt 2013. I. félévéről. A beszámolóhoz gratulált dr. Darák Péter, a Kúria Elnöke.

Az OBT 2014. február 11-i ülésén dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal Elnöke beszámolt 2013. I. félévéről. A beszámolóhoz gratulált dr. Darák Péter, a Kúria Elnöke.

Soros elnök váltás az OBT-ben

Soros elnök váltás az OBT-ben - 2014. március 11.

Az Országos Bírói Tanács márciusi ülésén döntött a bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepe alkalmából adományozható 2014. évi állami kitüntetésekről, továbbá a Juhász Andor díjban, a címadományozásban, „A Magyar Igazságszolgáltatásért – Pro Iustitia Hungarorum”plakett adományozásban, valamint a Bírósági Szolgálatért Oklevél  elismerésben részesülő személyekről.

Tovább folytatta az etikai kódex megalkotásával kapcsolatos munkáját az Országos Bírói Tanács az április 8-i ülésén

Tovább folytatta az etikai kódex megalkotásával kapcsolatos munkáját az Országos Bírói Tanács az április 8-i ülésén

Az Országos Bírói Tanács a 2014. április 8-i ülésén megvitatta a Bszi. 103. § (1) bekezdés e) pontja 2014. január 1-től hatályos rendelkezése szerint hatáskörébe utalt bírák Etikai Kódexének elfogadásával kapcsolatos aktuális feladatokat.

Az Országos Bírói Tanács a 2014. május 13. napján megtartott ülésén meghallgatta dr. Örkényi László főosztályvezető-helyettes tájékoztatását a bírósági ügyforgalom 2013. évi főbb jellemzőiről

 

On the session of 13th of May 2013, the National Council for the Judiciary listened to Mr. László Örkényi, deputy head of department's exposition of affairs on the most important characteristics of the case circulation at courts in 2013.

On the session of 13th of May 2013, the National Council for the Judiciary listened to Mr. László Örkényi, deputy head of department's exposition of affairs on the most important characteristics of the case circulation at courts in 2013. During 2013, the total number of cases arriving to courts have increased by 3 per cent, respect to 2012. The surplus, approximately 460 000 new case arrival is due to the increasement of contravention and registry court cases.

The National Council for the Judiciary continued its work regarding the creation of the ethical codex on its session of the 8th of April, 2014.

The National Council for the Judiciary continued its work regarding the creation of the ethical codex on its session of the 8th of April, 2014.

 

On its session of the 8th April, 2014 the National Council for the Judiciary discussed the operative regulations of section 1, point e) of the 103 paragraph of the Act on the Organisation and Administration of Courts that ordered to its jurisdiction the timely tasks regarding the approval of the Ethical Codex of Judges.

Az Országos Bírói Tanács kihelyezett ülést tartott Debrecenben

Az Országos Bírói Tanács 2014. június 2-3-án kihelyezett ülést tartott a Debreceni Ítélőtáblán. A tanácskozás résztvevőit Dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke köszöntötte.

Az Országos Bírói Tanács (OBT) 2014. szeptember 9-én ülést tartott

Az Országos Bírói Tanács (OBT) 2014. szeptember 9-én ülést tartott, melynek elején az OBT soros elnöke köszöntette Csillikné dr. Velenczei Katalin bírónőt, akinek mandátuma 2014. július 31-én az Országos Bírósági Hivatalba történő beosztása folytán megszűnt és méltatta az OBT megalakulásától kezdve eltelt két és fél alatt végzett tevékenységét. Ezt követően átadta az Országos Bírói Tanács új tagjának a megbízó levelét és sok sikert kívánt munkájához. Dr. Csermák János, az Esztergomi Járásbíróság bírája az OBT tagjait választó 2012.

Az Országos Bírói Tanácsot a 2014. október 14. napján megtartott ülésén tájékoztatták a végrehajtói fegyelmi bíróságok elnökei a fegyelmi bíróságok elmúlt évi tevékenységéről

Az Országos Bírói Tanácsot a 2014. október 14. napján megtartott ülésén tájékoztatták a végrehajtói fegyelmi bíróságok elnökei a fegyelmi bíróságok elmúlt évi tevékenységéről

Az Országos Bírói Tanács a 2014. november 10-i győri kihelyezett ülésén elfogadta az Etikai Kódexet

A Magyar Bírói Egyesület Országos Választmánya 2005. február 26-án fogadta el a "Bírák Etikai Kódexét". A MABIE elnöksége választotta meg az Országos Bírói Etikai Tanácsot, amely 2005. november 7-én tartotta alakuló ülését. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2005. április 12-én meghozott javaslatára a MABIE által elfogadott Etikai Kódex iránymutatásként került közzétételre.