Keresés

Az Országos Bírói Tanács 2014. december 9-i ülésén dr. Gyarmathy Judit az Országos Bírósági Hivatal Elnökhelyettese tájékoztatta a tanácsot költségvetési többletigény előterjesztéséről

Dr. Gyarmathy Judit az Országos Bírósági Hivatal Elnökhelyettese tájékoztatta az Országos Bírói Tanácsot arról, hogy  dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal Elnöke költségvetési többletigényt terjesztett elő. Az előterjesztésben a Bírósági Fejezetnek 2015. január 1. napjától a többletfeladatokkal összefüggésben felmerülő többletigényét részletezte.

2015. január 13-án ülést tartott az Országos Bírói Tanács

2015. január 13-án megtartotta ez évi első ülését az Országos Bírói Tanács.

Korsósné Kovács Andrea a Gazdálkodási Főosztály Főosztályvezetője tájékoztatta a Tanácsot a Bíróságok Fejezet 2015. évi költségvetéséről. A bíróságok 2015-ben 87,553 milliárd forint támogatást kapnak, ami a 2013-as bázisévhez képest 4,3%-os növekedést jelent. Ez a többlet különösen a dologi kiadások és beruházások növekedésében mutatkozik meg.

Az OBT a 2015. március 10-i ülésén tájékoztatást kapott a bírói életpálya-modell koncepciójáról

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által létrehozott munkacsoport tagja, dr. Szabó Sándor bíró nemzetközi kitekintést nyújtott a magyar bírói kar illetményét összehasonlítva az Európai Unió tagországainak bírói illetményével és az Európai Unión kívüli európai országok bíráinak jövedelmével. Az összehasonlítás alapján rámutatott, hogy nagy szükség lenne a bírói életpálya-modell kidolgozására, amely jelentősen javítaná a bírák és az igazságügyi alkalmazottak helyzetét.

Az OBT a 2015. április 14-ei ülésén tájékoztatást kapott a bíróságok 2016. évi költségvetési tervéről

Az OBT a 2015. április 14-ei ülésén tájékoztatást kapott a bíróságok 2016. évi költségvetési tervéről

Korsósné Kovács Andrea, az Országos Bírósági Hivatal Gazdálkodási Főosztályának Vezetője előadta az Országos Bírói Tanácsnak, hogy 2015. március 16-án az OBH Elnöke tájékoztatást kapott arról, az Országgyűlés a 2015. év tavaszi ülésszakában akarja elfogadni a 2016. évi költségvetést.

A Balkáni és Euro- Mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsainak Hálózata a jövőben is kiemelt szerepet biztosít a magyar bírósági szervezetnek

A Balkáni és Euro- Mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsainak Hálózata 2015. május 27-29. napjai között tartotta meg az első közgyűlését - egyben jubileumi 10. Konferenciáját. A Hálózat alapító okiratának elfogadására a 2014. május 13. napján Bukarestben megtartott éves konferencia záróeseményeként került sor így nagy várakozás előzte meg az immár 10 éve folyamatosan működő, de tavaly alapjaiban megújult szervezet vezető tisztségviselőinek megválasztását.

Az Országos Bírói Tanács az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózatának teljes jogú tagjává vált

Az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózata (ENCJ) 2015. június 3-5. napjai között Hágában tartotta meg éves közgyűlését, melyen a résztvevő delegációkat a Holland Bírói Tanács látta vendégül.

Summary of the National Judicial Council session on 9 June

National Judical Council's session took place in Lovasberény, where the 1st point on the agenda was a statistical summary of the judical cases and the actuality of these procedures in the year of 2014 compare with the data of 2013 and occasionaly with 2012. The presentation, which was held by the head of department of the statistical analysis Mr. László Szádvári, highlighted the main issues and gave a general view of every judging level and within the level each and every case group.

2015. június 9-10. napján kihelyezett ülést tartott az Országos Bírói Tanács

Lovasberényben ült össze a Tanács, a tanácskozási joggal rendelkező OBH elnöke, valamint az Igazságügyi Minisztérium képviseletében jelenlévő főosztályvezető úr.

Az OBT 2015. július 7-i ülésén meghívottként részt vett dr. Gjin Gjoni a Balkáni és Euro-mediterrán Igazságszolgáltatási Tanácsok Hálózatának Elnöke

A Balkáni és Euro-mediterrán Igazságszolgáltatási Tanácsok Hálózata a 2015. májusában Tiranában megtartott konferenciáján határozott arról, hogy megerősíti a titkárságának a működését Magyarországon, mely az Országos Bírósági Hivatal épületében működik. A titkárság réztáblájának felavatása az ülést követően ünnepélyes keretek között megtörtént. Az OBT ülésén részt vett dr. Gjin Gjoni Elnök úr és Amanda Karapici osztályvezető. Dr.

Hírek a 2015. szeptember 8. napján megtartott Országos Bírói Tanács üléséről

Az Országos Bírói Tanács (OBT) 2015. szeptember 8-án tartotta meg első őszi ülését, melyen először meghallgatta az Országos Bírósági Hivatal (OBH) Elnökének beszámolóját a 2014. évi tevékenységéről. Ezt követően az OBH elnökének ajánlásait és szabályzatmódosítását vitatta meg, majd fontos döntéseket hozott az OBT nemzetközi kapcsolatainak aktuális kérdéseiben.

Hírek a 2015. október 13. napján megtartott Országos Bírói Tanács üléséről

A szeptemberi soros elnökváltást követően dr. Bicskei Ferenc soros elnök vezetésével ülést tartott az Országos Bírói Tanács.

Az Országos Bírósági Hivatal részletes tájékoztatást adott a bírák és igazságügyi alkalmazottak 2014. évi írásbeli figyelmeztetéseiről, fegyelmi ügyeiről, valamint a bírák ellen indult szabálysértési és büntetőeljárásokról.

A napirendi pont megtárgyalására a Tanács meghívta a Szolgálati Bíróságok elnökeit.

Hírek az Országos Bírói Tanács 2015. december 8. napján megtartott üléséről

Az Országos Bírói Tanács 2015. december 8. napján megtartott ülésén dr. Virág Csaba az Országos Bírósági Hivatal Pp. Munkacsoportjának Elnöke tájékoztatást nyújtott a Tanács számára az új Pp. Kodifikációjának állásáról. Az új Pp. megalkotásának egyik fő célja, hogy minden hivatásrend részére kiegyensúlyozott eljárási szabályokat tartalmazzon. Dr. Virág Csaba részletesen ismertette a kodifikáció folyamatát, jelenlegi állását és külön kitért a kép- és hangrögzítésre a polgári peres tárgyalásokon és az elektronikus jegyzőkönyv bevezetésére.

OBH-OBT: Bírói függetlenség és hatékony ítélkezés

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) és az Országos Bírói Tanács (OBT) közös sajtótájékoztatóján bemutatkozott Gerber Tamás, az OBT soros elnöke, aki Bicskei Ferencet váltotta az elnöki poszton. Az OBH elnöke és az OBT képviselői kiemelt célként tekintenek a bírói függetlenségre és a hatékony ítélkezésre.

Hírek az Országos Bírói Tanács 2016. április 12. napján megtartott üléséről

Az Országos Bírói Tanács 2016. április 12. napján megtartott ülésén dr. Ribai Csilla a Fővárosi Ítélőtábla megbízott Elnöke tájékoztatta a Tanácsot az Országos Bírósági Hivatal Elnökének az integritási szabályzatról szóló utasításáról. dr.

Hírek az Országos Bírói Tanács 2016. május 10. napján megtartott üléséről

Az Országos Bírói Tanács 2016. május 10-én ülést tartott.

Summary of the National Judicial Council’s meeting on 10th of May 2016

The National Judicial Council (NJC) was held its last meeting on 10th of May.

Soros elnök váltás az Országos Bírói Tanácsnál

Az Országos Bírói Tanács (OBT) és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) közös sajtótájékoztatóján bemutatkozott dr. Hajdu István, az OBT új soros elnöke, aki dr. Gerbert Tamást váltja az elnöki poszton.

Hírek az Országos Bírói Tanács 2016. szeptember 13. napján megtartott üléséről

Az Országos Bírói Tanács 2016. szeptember 13-i ülésén 3 tanácstag kezdeményezésére napirendjére tűzte a közigazgatási perrendtartás kodifikációjával kapcsolatos tájékoztatót, továbbá az igazságügyi miniszter által az Országos Bírósági Hivatal elnöke részére 2016. júliusában véleményezésre megküldött, illetve a bírósági szervezet részére 2016. augusztusában eljuttatott, a közigazgatási bíráskodást érintő törvénytervezetekkel kapcsolatos bírósági szervezeti álláspontot.

Hírek az Országos Bírói Tanács 2016. október 11. napján megtartott üléséről

A Tanács tagjai a 2016 október 11-én megtartott ülésen először rövid tájékoztatót hallgattak meg az Európai Jogi Szaktanácsadói hálózat működését szabályozó új OBHE utasítás tervezetről Dr. Gyarmathy Judittól, az Országos Bírósági Hivatal Elnökhelyettesétől. Az új szabályzat a szaktanácsadói hálózat eddigi működése során felmerült problémákra ad választ. Magáról a hálózatról a szaktanácsadók koordinátora, Dr. Osztovits András kúriai bíró tartott összefoglalót az OBT-nek.