Általános meghatalmazás bejelentésére szolgáló űrlap (NP10-18-01) cseréje

Az Űrlap általános meghatalmazás nyilvántartásba vételi kérelméhez elnevezésű NP10 számú (azonosító: NP10-18-01) űrlapon található feldolgozási és logikai hiba miatt az űrlapok adattartalmának feldolgozása nem volt lehetséges, így a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 75/C. § (2d) bekezdése alapján - mivel az űrlap nem felel meg a jogszabályoknak - az OBH elnöke az űrlapot haladéktalanul módosította.
 
Az NP10 javított verziója és a hozzá tartozó kitöltési útmutató itt érhető el.