Rendkívüli közlemény

Visszaélés a bíróságok központi honlapjával

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Országos Bírósági Hivatal külföldi bejelentőktől érkezett jelzés alapján észlelte, hogy ismeretlen személy az OBH által üzemeltetett www.birosag.hu internetes oldal arculatának, címének, logójának jogosulatlan felhasználásával visszaélést követett el.

Az ismeretlen személy az általa létrehozott internetes oldalon - melynek nem az OBH és nem a bíróság az üzemeltetője – német, angol és magyar nyelven „letéti szolgáltatás” nyújtását ajánlotta a hozzá forduló ügyfelek számára az oldalon feltüntetett „közjegyzők” közreműködésével, azt a látszatot keltve, mintha az ott felajánlott szolgáltatás és az ott elérhető személyek a magyar bíróság szervezetéhez tartoznának.

A fentiekre figyelemmel az OBH a szükséges intézkedéseket megtette a további visszaélések elkerülése érdekében.

Budapest, 2016. július 8.

Missbrauch durch der verfälschten Benutzung der Website der ungarischen Gerichte

Wir lenken ihren Aufmerksamkeit darauf, dass das Landesgerichtamt von Ungarn durch Bekanntmachung ausländischen, meistens deutschen Kunden bemerkt hat, dass unbekannte Personen einen Missbrauch durch der Benutzung des Aussehens, Logo und Adresse der Website von Landesgerichtamt (www.birosag.hu) begehen.

Die unbekannten Personen auf der verfälschten Website bieten einen „Treuhandservice“ von ungarischen Gerichte mit der Mitwirkung „Notaren“. Die Informationen sind irreführend und die sind so aufgewiesen, als der „Treuhandservice“ die Dienstleistung der ungarischen Gerichte wäre. Mit den auf der verfälschten Website erscheinenden Personen haben die ungarischen Gerichte keine Kontakte, sie sind sogar keine Notare. Die ungarische Gerichte und das Landesgerichtamt bieten und versichern keine solche Dienstleistung.  

Das Landesgerichtamt hat gegen den weiteren Missbrauch die nötigen Maßnahmen getan.

8. Juni 2016. Budapest