Tervezett év végi karbantartás az Országos Bírósági Hivatalban

Az elektronikus küldeményeket kezelő központi bírósági rendszerek üzembiztos működése érdekében az Országos Bírósági Hivatalban 2017. december 29 (péntek) 13:00 órától 2018. január 1. (hétfő) 16:00 óráig karbantartás miatt az elektronikus ügyintézés (beadványok érkeztetése, kiadványok kiküldése) szünetel.
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 394/G. § (10) bekezdése valamint a 2016. évi CXXX. törvény 617. § alapján 2017.12.29. napja a napokban és munkanapokban, 2017.12.30.,  2017.12.31. és 2018.01.01. napja a napokban megállapított határidőkbe nem számít bele.