Üzemkiesés a Központi Rendszerben

A Központi Rendszert üzemeltető NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. jelzése alapján az elektronikus küldeményeket kezelő informatikai rendszer előre nem látott hibája miatt 2018. április 26. napján 03:48 pertől 19:33 percig az elektronikus ügyintézés (beadványok érkeztetése, kiadványok kiküldése) szünetel.
 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 394/G. § (10) bekezdése valamint a 2016. évi CXXX. törvény 617. §, illetőleg a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 74/I. § (2) bekezdése alapján 2018.04.26. napja a napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe nem számít bele.