Költségek a bírósági eljárásokban

Perköltség – bűnügyi költség – költségkedvezmények

KÖLTSÉGEK POLGÁRI ELJÁRÁSOK ESETÉN

Polgári eljárások esetén a bírósági eljárásban felmerülő perköltségről, viselésükről és a költségkedvezményekről az 1952. évi III. törvény VI. fejezete rendelkezik. 

A leggyakoribb költség az eljárás megindításakor a keresetlevélen lerovandó eljárási illeték, amelynek mértékéről az 1990. évi XCIII. törvény - Illetékekről szóló törvény – rendelkezik.

ELSŐFOKÚ POLGÁRI ELJÁRÁSOK ILLETÉKÉNEK ÁLTALÁNOS MÉRTÉKE

Az elsőfokú polgári eljárások illetékének általános mértéke a per tárgyának az eljárás megindításakor fennálló értékéhez igazodik:

 • a pertárgy értékének 6 %-a,
 • de legalább 15.000 Forint,
 • legfeljebb 1.500.000 Forint.

Jogorvoslati eljárásban:

 • a vitássá tett követelés vagy követelésrész 8 %-a,
 • de legalább 15.000 Forint,
 • legfeljebb 2.500.000 Forint.

Az Illetékekről szóló törvény meghatároz az általános illeték mellett olyan eljárásokat, amelyekben tételes illeték fizetendő – a házassági bontóper illetéke 30.000 Forint, de külön szabályozza a csőd-és felszámolási eljárások, a cégbírósági eljárások illetékét.

A PERES ELJÁRÁS SORÁN FELMERÜLŐ TOVÁBBI KÖLTSÉGEK

Perköltség azonban nemcsak az eljárási illeték, hanem a peres eljárás során felmerülő további költségek, amelyekről külön jogszabályok rendelkeznek, így

 • a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet
 • a szakértők díjazásáról rendelkező 3/1986. (II.21.) IM rendelet

Polgári perekben a perköltséget általános szabályként a költség felmerülésekor kell előlegeznie a félnek és a perköltség viseléséről a bíróság az eljárást befejező érdemi döntésben rendelkezik. Általános szabály, hogy a pernyertes fél költségeit a pervesztes fél viseli. 

ILLETÉKMENTES ELJÁRÁSOK, KÖLTSÉGKEDVEZMÉNYEK

Vannak azonban olyan eljárások, amelyek illetékmentesek, illetve a felet kérelemre a bíróság költségkedvezményben részesítheti. A költségkedvezmények részletszabályait Pp. 84-88 §-ai és a 6/1986. (VI.26.) IM rendelet szabályozza. A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról a 2/1968. (I.24.) IM rendelet rendelkezik.   

BÜNTETŐELJÁRÁSOK ESETÉN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

Büntetőeljárások esetén a felmerülő bűnügyi költségről, a költségek fajtájáról, a költségek viseléséről, szabályairól a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 78. §-a rendelkezik.

A bűnügyi költség körébe tartozik:

 • a kirendelt védő díja,
 • az állam által előlegezett költségek (szakértői díjak)
 • és a képviselők készkiadásai, a tanú megjelenésével kapcsolatos költségek, a tolmács díja stb.

A bűnügyi költség viseléséről a 338. § rendelkezik.