Deviza- és forinthitelek elszámolási és forintosítási jogorvoslatai

Az űrlapok alkalmazása 2015.július 8. napjától kötelező.

Az Országos Bírósági Hivatal a 11/2015. (VI. 15.) IM rendeletben foglaltak alapján az Elszámolási -(2014.évi XL.)  és Forintosítási (2014.évi LXXVII.) törvényben a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testülete hatáskörébe utalt határozatok bírósági felülvizsgálata iránti kérelmek tekintetében űrlapokat alakított ki.

PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK FIGYELMÉBE:

2016. március 17. napjától módosított P1-P4 számú űrlapok jelennek meg. A módosított űrlapok 2016. március 17. napjától érhetők el.

2016. március 31. napjáig a kérelem a korábban közzétett P1-P4 számú űrlapokon is benyújtható.

1. A kialakított űrlapokon előterjeszthető kérelmek

- a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának hatályon kívül helyezése iránti kérelem,

- a Pénzügyi Békéltető Testület kérelmet elutasító és az eljárást megszüntető döntésének hatályon kívül helyezése iránti kérelem,

- a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának a megváltoztatása iránti kérelem.

2. Az űrlapok típusai

F1 – Jogszabálysértés megállapítása iránti fogyasztói kérelem

A kérelmező szerint a pénzügyi intézmény elszámolása, illetve a Békéltető Testület döntése jogszabályt sért, mert az elszámolás helytelen adatot, illetve számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja a tartozás forintra történő átváltását, a tartozás forintra történő átváltásának árfolyamát, a kamat számítását, az új törlesztőrészleteket tartalmazó törlesztési táblázatban foglalt adatok és számítások megfelelőségét, vagy kéri kötelezni a pénzügyi intézményt a Forintosítási törvényben foglalt kötelezettségei teljesítésére.

F2 – Panasz el nem késettségének megállapítása iránti fogyasztói kérelem

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület döntését helyezze hatályon kívül, és állapítsa meg, hogy a panasz nem volt elkésett és így a panasz elutasításának nem volt helye, ezért a pénzügyi intézmény a panaszeljárás keretében a panasszal érdemben köteles foglalkozni és a panaszeljárást az arra irányadó szabályok szerint lefolytatni.

F3 – Elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása iránti fogyasztói kérelem

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület döntését helyezze hatályon kívül, és állapítsa meg, hogy a pénzügyi intézménynek az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény és az Elszámolási törvény szerint fennáll, és kötelezze a pénzügyi intézményt az elszámolásra.

F4 – Jogszabálysértés megállapítása iránti fogyasztói kérelem 2. (Pénzügyi Békéltető Testület nem érdemi döntésével szembeni jogorvoslat)

A Pénzügyi Békéltető Testület az Ön kérelmét nem a kérelem megalapozatlansága miatt utasította el és szüntette meg az eljárást. Jelen kérelem arra irányul, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület döntése jogszabályt sért, azt helyezze hatályon kívül és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására.

F5 – Jogszabálysértő Pénzügyi Békéltető Testületi döntés hatályon kívül helyezése iránti fogyasztói kérelem

A Pénzügyi Békéltető Testület a határozatában az Ön kérelmétől eltérően állapította meg a helyes elszámolást. Jelen kérelem arra irányul, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület határozata jogszabályt sért, azt helyezze hatályon kívül és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására.

P1 – Elszámolás helyességének megállapítása iránti pénzügyi intézményi kérelem

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület határozatát változtassa meg, és állapítsa meg, hogy az elszámolás helyes.

P2 – Panasz elkésettsége miatti pénzügyi intézményi kérelem

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület határozatát változtassa meg, és állapítsa meg, hogy a panasz elkésett és ezért a panaszeljárást nem kell lefolytatni.

P3 – Elszámolási kötelezettség fenn nem állásának megállapítása iránti pénzügyi intézményi kérelem

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület határozatát változtassa meg, és állapítsa meg, hogy a kérelmezőnek a fogyasztóval szemben az elszámolási kötelezettsége a 2014. évi XXXVIII. törvény, illetve az Elszámolási törvény szerint nem áll fenn.

P4 – Jogszabálysértő Pénzügyi Békéltető Testületi döntés hatályon kívül helyezése iránti pénzügyi intézményi kérelem

A kérelem arra irányul, hogy a bíróság a Pénzügyi Békéltető Testület határozatát helyezze hatályon kívül, és kötelezze a Pénzügyi Békéltető Testületet új eljárás lefolytatására.

3. Az űrlapok letöltése és kitöltése

A letölthető és kitölthető, a kitöltést megelőzően vagy azt követően kinyomtatható űrlapok 2015. július hó 8. napjától kezdődően a bíróságok központi internetes honlapján elérhetők.

Az űrlapok alkalmazása 2015. július 8. napjától kötelező.

 

Az Űrlapok letöltésére itt van lehetőség:

NyomtatványKitöltési útmutatóKözzétéve
F1 fogyasztói kérelem - Jogszabálysértés megállapítása iránti kérelem 1. (doc, odt, pdf)Megnyitás2015. 07. 08.
F2 fogyasztói kérelem - Panasz el nem késettségének megállapítása iránti kérelem (doc, odt, pdf)Megnyitás2015. 07. 08.
F3 fogyasztói kérelem - Kötelezettség fennállása (doc, odt, pdf)Megnyitás2015. 07. 08.
F4 fogyasztói kérelem - Jogszabálysértés megállapítása iránti kérelem 2. (doc, odt, pdf)Megnyitás2015. 07. 08.
F5 fogyasztói kérelem - Jogszabálysértő PBT döntés hatkiv. helyzése iránti kérelem (doc, odt, pdf)Megnyitás2015. 07. 08.
P1 Pénzügyi intézményi kérelem - Elszámolás helyességének megállapítása iránti kérelem (doc, odt, pdf)Megnyitás2016. 03. 17.
P2 Pénzügyi intézményi kérelem - Panasz elkésettsége miatti kérelem (doc, odt, pdf)Megnyitás2016. 03. 17.
P3 Pénzügyi intézményi kérelem - Elszámolási kötelezettség fenn nem állása megállpa. (doc, odt, pdf)Megnyitás2016. 03. 17.
P4 pénzügyi intézményi kérelem - Jogszabálysértő PBT döntés hatályon kívül (doc, odt, pdf)Megnyitás2016. 03. 17.

 

4. Az űrlap egyéb elérési módja

Az elektronikus felületen kívül, az űrlapok valamennyi járásbíróságon papír alapon, kitöltetlen formában, a hozzájuk tartozó kitöltési útmutatóval elérhetők.

Az űrlap módosítása esetén az OBH ennek tényéről a honlapon a módosított űrlap közzététele előtt hét nappal tájékoztatást ad.

FIGYELEM:

AZ ŰRLAPOK HASZNÁLATA KÖTELEZŐ. HA A KÉRELMÉT NEM A RENDSZERESÍTETT ŰRLAPON TERJESZTI ELŐ, A BÍRÓSÁG A MAGYAR NEMZETI BANK PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETÉNEK HATÁROZATA ELLENI JOGORVOSLATI KÉRELMÉT ELUTASÍTJA.

A JOGORVOSLATI KÉRELEM ILLETÉKKÖTELES. A FIZETENDŐ ILLETÉK MÉRTÉKÉT AZ ADOTT ŰRLAP TARTALMAZZA.

5. Az űrlapok kitöltésénél irányadó általános követelmények

Ha az űrlapon a rendelkezésre álló hely nem elegendő a kérelem hiánytalan előterjesztésére, a kérelmezőnek az adatok kitöltését pótlapként másik űrlapon kell folytatnia. Az űrlapon fel kell tüntetni a pótlap csatolásának tényét és a pótlapok számát, a pótlapon pedig fel kell tüntetni annak tényét, hogy az űrlap pótlap és a pótlap sorszámát.

6. Az űrlap benyújtása

Az űrlap kizárólag papír alapon (kinyomtatva) nyújható be. Az űrlap elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

Az űrlap benyújtása során az alábbiakat ellenőrizze:

  • papír alapon kitöltött űrlap
  • a fizetendő illeték (illetékbélyeg formájában)
  • az űrlapon szerepeljen a kérelmező saját kezű aláírása és két tanú aláírása vagy
  • képviselet esetében csatolja az ügy vitelére vonatkozó meghatalmazást.

7. Az űrlap benyújtásának helye

Az űrlapot NEM A BÍRÓSÁGNÁL KELL BENYÚJTANI. AZ ŰRLAPON ELŐTERJESZTETT JOGORVOSLATI KÉRELMET A MAGYAR NEMZETI BANK PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETÉHEZ KELL ELJUTTATNI.

Postacím: 1539 Budapest BKKP Pf.: 670.