Mailáth György tudományos pályázat díjazottai

Elismeréseket adott át az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a Mailáth György országbíró emlékére meghirdetett pályázat nyerteseinek. A májusban 4 szekcióban - polgári jogi, büntetőjogi, közigazgatási-munkaügyi és európai jogi, valamint bírósági általános igazgatási - kiírt felhívásra 60-an jelentkeztek. A bíráló bizottságok a pályaműveket szekciónként külön joghallgatói és bírósági dolgozói tagozatban is díjazták. A nyertesek az OBH Consilium Peritorum rendezvényén, december 8-án vehették át elismeréseiket dr. Handó Tündétől, az OBH elnökétől és dr. Gyarmathy Judittól, az OBH elnökhelyettesétől.

Az Országos Bírósági Hivatal 2017. évi Mailáth György Tudományos Pályázatának díjazottai

 

A Polgári jogi szekció bírósági tagozatában

1. helyezett: dr. Tahin Szabolcs, a Zalaegerszegi Járásbíróság bírája „A közérthetőség érvényesülése a bírósági határozatokban és a bírósági tárgyaláson” című dolgozatával.

2. helyezett: dr. Sinkó Zsuzsanna, a Szegedi Járásbíróság bírósági titkára „A gyermekjogok érvényesülése a polgári perekben - a gyermek és törvényes képviselő meghallgatása és tájékoztatása”című dolgozatával.

3. helyezett: dr. Homa-Hajdu Eszter Júlia, a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírósági fogalmazója ”A keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának, illetve visszautasításának néhány elméleti és gyakorlati kérdései” című dolgozatával.

 

A Polgári jogi szekció joghallgatói tagozatában

1. helyezett: Szivós Kristóf, a Szegedi Tudományegyetem ÁJK hallgatója „Az új Pp. hatásai az eljárások időszerűségére” című dolgozatával.

2. helyezett: Kovács Patrik Zsolt, a Debreceni Egyetem ÁJK hallgatója ”Az új Ptk. érvényesülése a házassági vagyonjogi perekben valamint az élettársak vagyoni és családjogi viszonyaival kapcsolatos bírói gyakorlatban” című dolgozatával.

3. helyezett: Vincze Martina, a Pécsi Tudományegyetem ÁJK „A környezetvédelem polgári jogi eszközei” című dolgozatával.

Különdíjjal jutalmazta az Országos Bírósági Hivatal elnöke dr. Malik Gábort, a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság bírósági titkárát ”A közérthetőség érvényesülése a bírósági határozatokban és a bírósági tárgyaláson” című dolgozatáért, továbbá Élő Dániel Zsolt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatóját "A jogalkotással okozott kár” című dolgozatáért.

 

A Büntető jogi szekció bírósági tagozatában

1. helyezett: dr. Bagossy Mária, a Debreceni Törvényszék bírósági fogalmazója ”A büntetőjogi szankció korlátai az alkotmányjogban és a nemzetközi jogban: A szabadságvesztés és a kínzás tilalma” című dolgozatával.

2. helyezett: dr. Folta Dóra, a Pápai Járásbíróság bírósági fogalmazója a ”Határon átnyúló bizonyítás a büntetőeljárásokban” című dolgozatával.

3. helyezett: dr. Szádoczki Szandra, a Balassagyarmati Járásbíróság bírósági fogalmazója a ”Különleges bánásmódot igénylő személy védelme és kímélete az új büntetőeljárási kódexben – Különös tekintettel az ex lege különleges bánásmódot igénylő gyermekkorú tanú kihallgatásának pszichológiai szempontjaira” című dolgozatával.

 

 

A Büntető jogi szekció joghallgatói tagozatában

1. helyezett: Pataki Bettina, a Szegedi Tudományegyetem ÁJK hallgatója ”A terhelti együttműködés rendszere az új büntetőeljárási törvényben” című dolgozatával.

2. helyezett: Skobrák Alexandra, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem JÁK hallgatója ”A zaklatás modern formája: az internetes zaklatás” című dolgozatával.

3. helyezett: Varga Petra, a Szegedi Tudományegyetem ÁJK hallgatója ”A nyilvánosság elvének érvényesülése(?) a büntetőeljárásban” című dolgozatával.

Különdíjjal jutalmazta az Országos Bírósági Hivatal elnöke dr. Liziczay Sándort, a Budaörsi Járásbíróság elnökét "A jegyzőkönyvezés problémái a büntetőeljárásban” című dolgozatáért, továbbá dr. Mázor Róbertet, a Gyulai Törvényszék bíráját "A bírósági határozatok egységesítésének szempontjai és a határozatok közérthetősége, avagy kinek szól az ítélet” című dolgozatáért.

 

A Munka-, közigazgatási-és EU-jog szekció bírósági tagozatában

1. helyezett: dr. Horinka Éva, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkára ”A munkavállaló és a munkáltató személyiségi jogainak védelme a munkaviszonyban” című dolgozatával.

2. helyezett: dr. Kiss Ildikó, a Kaposvári Járásbíróság bírósági titkára ”A közigazgatási per és közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti per összefüggései - a jelen és a jövő az önálló közigazgatási perrendtartás fényében” című dolgozatával.

3. helyezett: dr. Páhi Barbara, a Tiszaújvárosi Járásbíróság bírósági fogalmazója ”A munkavállaló és a munkáltató személyiségi jogainak védelme a munkaviszonyban, különös tekintettel a személyes adatok védelmére” című dolgozatával.

 

A Munka-, közigazgatási-és EU-jog szekció joghallgatói tagozatában

1. helyezett: Máriás Attila, a Szegedi Tudományegyetem ÁJK hallgatója a ”Munkaidőkeret egyes kérdései a gyakorlati alkalmazás tükrében” című dolgozatával.

2. helyezett: Pete Éva, a Miskolci Egyetem ÁJK hallgatója ”A munkavállaló és a munkáltató személyiségi jogainak védelme a munkaviszonyban” című dolgozatával.

3. helyezett: Papp Dorottya, az Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJK hallgatója az ”Alapjogi szemüveget a bírónak? Alapjogsérelem miatt hatályon kívül helyezett közigazgatási döntések” című dolgozatával.

 

A Bírósági általános igazgatási szekció bírósági tagozatában

1. helyezett: dr. Boda Zoltán, a Debreceni Járásbíróság bírósági titkára ”A bírói munkát motiváló tényezők” című dolgozatával.

2. helyezett: dr. Baji Dóra Antónia, a Debreceni Járásbíróság bírája a ”Parainesis az "Y" és "Z" generációhoz” című dolgozatával.

3. díj nem került kiosztásra.

 

A Bírósági általános igazgatási szekció joghallgatói tagozatában

1. helyezett: Ludányi Zoltán János, az Eötvös Loránd Tudományegyetem ÁJK hallgatója ”Az előmenetel, mint a bírák jobb munkára ösztönzésének eszköze” című dolgozatával.

2.,3. díj nem került kiosztásra.

Különdíjjal jutalmazta az Országos Bírósági Hivatal elnöke Balázs Barbarát, a Szegedi Tudományegyetem ÁJK hallgatóját a ”Hogyan látják? A bírói pálya népszerűsége egy kérdőíves felmérés tükrében” című dolgozatáért.

A nyerteseknek gratulálunk, egyben köszönjük minden pályázónak, hogy megtisztelték az Országos Bírósági Hivatalt a tudományos versenyen történő indulással.