10 éves az Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer

2016. június 7-én a Kúria és a Fővárosi Törvényszék szervezésében ünnepelte a jogi szakma a 10 éves Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszert. A budapesti konferencián a  Zalaegerszegi Törvényszéket, mint a bírósági könyvtárak mintáját emelték ki.
 
A rendezvényt dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke nyitotta meg, aki köszöntőjében kiemelte  dr. Magyar Károlyt, a Zalaegerszegi Törvényszék korábbi elnökét is, mint a bírósági könyvtári rendszer egyik kialakítóját. A későbbikben elnök asszonyhoz hasonlóan a Fővárosi Törvényszék elnöke, dr. Fazekas Sándor, illetve a szervezők részéről Gerencsér Judit, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának vezetője is kidomborította a korábbi zalai elnök, valamint Sándor Gertrúd, a  zalai bírósági könyvtár vezetője  érdemeit. Ünnepi köszöntőt mondott dr. Darák Péter, a Kúria elnöke, aki hangsúlyozta: hazánkban jelenleg több mint 200 szakképesített könyvtáros, bírósági, jogi szakkönyvtárak, elektronikus dokumentumok egész sora, illetőleg integrált könyvtári rendszer segíti a jogászok, joghallgatók munkáját, tanulását. E rendszer kiépítése több mint 10 éves munka eredménye - hangzott el. Ezen munkát mutatták be a megnyitót követően a szakmai előadások, amelyek sorát Sándor Gertrud, a Zalaegerszegi Törvényszék Dr. Degré Alajos Jogi Szakkönyvtárának vezetője, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi Szekciójának elnöke nyitotta. A könyvtárvezető áttekintette a bírósági könyvtárak, illetve a könyvtári rendszer kialakulását, az 1994-2006-ig tartó időszak eseményeit, tapasztalatait. Mint mondta: a végcél az egymással együttműködni képes, országos könyvtári rendszer létrehozása volt, amely hátterében a könyvtárosok, valamint a könyvtár ügye iránt elhivatott jogászok, bírók, bírósági elnökök szakmai munkája áll. Ez a rendszer pedig immár 22 éves múltra tekint vissza. A könyvtárvezető mindemellett az idén 5 éves Magyar Könyvtáros Egyesület Jogi Szekciójának megalakulását is bemutatta.
 
Ezt követőek dr. Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott elnöke az Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer kialakulását vázolva kitért arra, hogy a bírósági könyvtárak életében jól látszik az, hogy egy helyi - jelen esetben zalai kezdeményezésből - miként lehet országos szintű, jól működő rendszert felépíteni. Zala megye letette az alapkövet, példaértékű munkát végzett, egy mintaszerűen kidolgozott és működtett szakkönyvtárat alakítottak ki, amely alapul szolgált az ország többi pontján is - jegyezte meg.
 
 
Az Országos Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer aktuális helyzetét és stratégiai fejlesztését Gerencsér Judit, a Kúria Tőry Gusztáv Jogi Szakkönyvtárának vezetője ismertette, majd a délutáni órákban a Fővárosi Törvényszéken folytatódott a program, amelyet dr. Fazekas  Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke nyitott meg. Czoboly Miklós  a megújuló Corvina Bírósági Integrált Könyvtári rendszert mutatta be, majd az Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály könyvtárosa Pethes Gizella arra kereste a választ, hogy „mit ünneplünk 10 év múlva?” - avagy milyen fejlesztések és tervek érintik a bírósági könyvtári rendszert a közeli, s távoli jövőben.
A Fővárosi Törvényszék két könyvtárosa,  Kovácsné Garamszegi Marianna (vezető könyvtáros) és Kapás Zsuzsanna (papírrestaurátor)  előadása alapján betekintést nyerhetett a hallgatóság a törvényszéki könyvtár történetébe, illetőleg megismerkedhetett az 1945 előtti dokumentumok állománymegóvásának módjaival és lehetőségivel.
 
A konferencián a Zalaegerszegi Törvényszéket az előadó Sándor Gertrud könyvtárvezető mellett dr. Sorok Norbert, a törvényszék elnöke, dr. Magyar Károly törvényszéki tanácselnök, címzetes táblabíró, illetve Balog Eszter könyvtáros, sajtótitkár, a Jogi szekció titkára képviselte.
 
 
Zalaegerszeg, 2016. június 08.