10 napos képzéssorozat Gyulán

Az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. március 15. napján lép hatályba. Békés megye bírái nagy várakozással tekintenek az új anyagi jogi szabályok megismerése és alkalmazása elé.

A Gyulai Törvényszék folyamatosan igyekszik minél inkább elősegíteni a felkészülést a hatékony jogalkalmazásra. Már a tavalyi évben konferencia került megrendezésre a törvényszéken „Felkészülés az új Polgári Törvénykönyvre” címmel, amelyen Békés megye jogászai helyben hallhatnak előadást, és kaphatnak az értelmezéshez autentikus vezérfonalat, a tételes szabályokat kialakító Kodifikációs Bizottság elnökétől és tagjaitól. A rendezvényen előadást tartott: dr. Vékás Lajos akadémikus, professor emeritus, a Kodifikációs Főbizottság elnöke, dr. Kisfaludi András egyetemi tanár, a Kodifikációs Főbizottság titkára és dr. Makai Katalin, a Kúria bírája, a Családjogi Kodifikációs Munkabizottság tagja.

Az idei évben a Gyulai Törvényszék - az Országos Bírósági Hivatal és az Európai Unió támogatásával - 2014. január 15. napján egy 10 napos helyi képzéssorozat indít útjára, amelynek keretében a bírák, bírósági titkárok és fogalmazók - a mindennapi munkavégzés mellett - helyben ismerhetik meg az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit. Az előadássorozat lefedi az új kódex mind a nyolc könyvét. Szó lesz többek között a természetes és jogi személyekről, a családjogról, a dologi jogról, a szerződésekről, a kártérítésről és az öröklés szabályairól is.