2014-ben tovább nőtt a biztonság Veszprém megye bíróságain

Veszprém megye bíróságain az érintett bírósági épületbe történő be- és kilépés rendjét, a kivételes eljárásokat, a munkaidőn kívüli be- és kiléptetés rendjét, rendkívüli események során tanúsítandó magatartást, a kiemelt kockázatú ügyekre vonatkozó biztonsági szabályokat a korábban egységesen kidolgozásra került szabályzatok és elnöki utasítások határozzák meg.

A Veszprémi Törvényszék területén több nagy jelentőségű rendezvény, illetve szakmai nap, előadás volt, valamint kiemelt fontosságú tárgyalások kerültek megtartásra. Mindezek szükségessé tették a porta- és biztonsági szolgálat tagjainak folyamatos gyakorlati és elméleti oktatását.

Az év során egy alkalommal történt rendkívüli esemény: a Veszprémi Járásbíróságon júniusban ismeretlen elkövető telefonon az épület felrobbantásával fenyegetőzött. A szabályzatnak megfelelő eljárást követően (az épület kiürítése és teljes átvizsgálása után) megállapításra került, hogy a fenyegetés alaptalan volt. A fenyegetőzés kapcsán az ismeretlen tettessel szemben büntetőeljárás indult.

Veszprém megye bíróságain a porta-teremőri, beléptető szolgálat a biztonsági kötelezettségekkel járó munkafolyamatokat maximálisan ellátta, ezzel elősegítve a tárgyalások és rendezvények zavartalan lebonyolítását.

Noha az előző évhez képest a Veszprémi Törvényszékre, valamint a Veszprémi Járásbíróságra kevesebb személy került beléptetésre 2014-ben, a biztonsági szolgálat mégis nagyobb számban akadályozta meg tiltott tárgyak behozatalát mint az előző évben. Ezen tiltott tárgyak között szerepeltek: csavarkulcsok, kalapács, csavarhúzó, elektromos sokkoló, sétabotnak használt fokos, étkészlet, lőfegyverek, egyéb szúró- és vágó eszközök, gázspray-k, stb.

2014-ben a portaszolgálat több, mint 250 lőfegyver, közel 1800 db szúró-vágó eszköz, 140 gázspray és mintegy 1300 egyéb veszélyes tárgy bevitelét akadályozta meg a Törvényszékre és a Veszprémi Járásbíróságra.

A Svájci-Magyar Együttműködési Program támogatásával a Veszprémi Törvényszék 2014. október 14-én egy teljesen új telepítésű röntgensugaras csomagvizsgáló és fémdetektáló berendezést kapott. Ez a készülék a korábbinál korszerűbb generációt képvisel, amely lehetővé teszi a különböző robbanószerek, fegyvertípusok felismerését, nagyobb bontású képet alkot, és különböző kereső programok által ezeket elkülöníti, bejelöli, képeket készít róla, majd elraktározza a későbbi kiértékeléshez. Ezzel egyidőben a biztonság fokozása érdekében a törvényszék röntgensugaras csomagvizsgálója és fém detektáló kapuja áttelepítésre került a Pápai Járásbíróságra.

A Zirci Járásbíróság, az Ajkai- és a Tapolcai Járásbíróság pedig egy-egy fémdetektáló kapu alkalmazásával szűri ki a belépő ügyfeleknél esetlegesen fellelhető fém tárgyakat, szúró, vágó eszközöket, lőfegyvereket.
A Veszprémi Járásbíróságon üzemben lévő röntgensugaras csomagvizsgáló és a fémdetektáló kapu alkalmas az ügyfelek, illetve csomagjaik átvilágítására, fémtárgyak, szúró-, vágóeszközök, és lőfegyverek kiszűrésére.

Az épület- és személybiztonság témaköréhez kapcsolódóan munkatársaink ismereteinek bővítése céljából 2014. év során az alábbi oktatásokat szerveztük:
- informatikai biztonsági, tűz- és munkavédelmi oktatás,
- elsősegélynyújtó oktatás a foglalkozás-egészségügyi üzemorvos közreműködésével,
- tűzoltó laktanya látogatása elméleti és gyakorlati bemutatóval a katasztrófavédelem témakörében.

Veszprém, 2015. február 3.