5 éves a korrupció elleni összefogás Magyarországon

A belügyminiszter, a Kúria elnöke, a legfőbb ügyész, az Állami Számvevőszék elnöke és az Országos Bírósági Hivatal elnöke közös értékelése az elmúlt öt év eredményeiről. 
 
2011. november 18-án – az Állami Számvevőszék kezdeményezése alapján – a közigazgatási és igazgatásügyi miniszter, a legfőbb ügyész, a Legfelsőbb Bíróság elnöke és az Állami Számvevőszék elnöke közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben erkölcsi kötelezettséget vállaltak az általuk vezetett állami szervek korrupcióval szembeni ellenálló képességének erősítésére, a korrupcióellenes eszköztár fejlesztésére. Az összefogáshoz 2012-ben csatlakozott az Országos Bírósági Hivatal, majd 2014-ben a Belügyminisztérium. 2016-ban – az együttműködés ötödik évfordulóján – egyetértési szándékát fejezi ki a Közbeszerzési Hatóság és a Magyar Nemzeti Bank.
 
2016. november 17-én, öt évvel a közös nyilatkozat aláírását követően, Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke, Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Dr. Hajnal Péter, a Kúria tanácselnöke és Dr. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes az Állami Számvevőszék székházában értékelték az általuk vezetett intézmény korrupcióellenes tevékenységének elmúlt öt évét.
 
Az OBH elnöke beszámolójában kiemelte, hogy 2012 óta működik a Bírósági Integritás Munkacsoport, melynek tagjai különböző bíróságokon, különböző ügyszakokban tevékenykedő vezetők, bírák, nagy tapasztalatú elméleti szakemberek. A munkacsoport feladata, hogy a legfontosabb, integritást érintő szakmai kérdéseket és az ezzel kapcsolatos igazgatási intézkedési javaslatokat kidolgozzák. Emellett sikeres eredmények között megemlítette a bírák Etikai Kódexének 2015. január 1-jei hatályba lépését, valamint a 2015 novemberében a bírák által kitöltött integritás kérdőívet. A kérdőív tapasztalatait felhasználva, a legérzékenyebb területekre fókuszálva dolgozták ki az Integritási Szabályzatot, amely 2016. július 1-jén lépett hatályba. 
 
Pintér Sándor belügyminiszter szerint Magyarországnak kell a világ legkevésbé korrupció által fertőzött országává válnia. Megjegyezte, hogy jelentős sikereket értek el a hivatásos állományon belül, amely a 2015-ben elfogadott Nemzeti Korrupcióellenes Programnak köszönhető.
 
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke hangsúlyozta, hogy a megelőzésre kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. Megjegyezte, hogy a korrupció veszélye évről évre csökken: közel 2000 szervezet vállalta, hogy minden évben részt vesz a korrupció ellenes felmérésben. Az ÁSZ 10 éve fordít kiemelt figyelmet a korrupció elleni küzdelemre.
 
Az Állami Számvevőszék, a Belügyminisztérium, a Kúria, Magyarország Ügyészsége és az Országos Bírósági Hivatal közös sajtóközleménye itt megtekinthető
 
Budapest, 2016. november 17.