50 másodfokú felszámolási ügy intézését végzi a Székesfehérvári Törvényszék

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke, dr. Handó Tünde kezdeményezésére a Székesfehérvári Törvényszék is segítséget nyújt a Fővárosi Ítélőtábla polgári ügyszakának az időszerű ítélkezés megvalósítása érdekében. Ennek keretében módosította a Törvényszék az ügyelosztási rendjét, majd 50 db (a Fővárosi Ítélőtáblán indult) másodfokú felszámolási ügy intézésére egy – csak ezen ügyekkel foglalkozó - háromtagú tanácsot állított fel, valamint kijelölte a tanács munkáját segítő adminisztrációs és irodai feladatokat ellátó munkatársakat. 
 
Az ügy résztvevőit elsődlegesen a Fővárosi Ítélőtábla tájékoztatja arról, hogy kirendelés alapján a Székesfehérvári Törvényszék jár el az ügyükben, és beadványaikat így e törvényszékhez kell benyújtaniuk.
 
A Székesfehérvári Törvényszék elérhetőségei: 
 
1. postai úton: Székesfehérvári Törvényszék, 
8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10. 
8002 Székesfehérvár, Pf. 251.
 
2. telefonszám: +36-22-316-524
 
 
4. fax: +36-22/534-036 (24 órában üzemel)
 
Székesfehérvár, 2015. október 1.