77 éve, szeptember 2-án hunyt el Juhász Andor

„A feladat nagysága nem csüggeszt,
hanem lelkesíti, erőinek végső megfeszítésére készteti azt, aki hivatásának él.” 
/Juhász Andor/
 
 
Juhász Andor 1864-ben született Kassán. Édesapja, Juhász Mihály Abaúj-Torna vármegye főügyésze, majd országgyűlési képviselő, még később a Pesti Királyi Ítélőtábla bírája volt.
 
Elnöki beiktatási beszédében célul tűzte ki a Kúria túlterheltségének megszüntetését, bírálta az igazságszolgáltatás költségvetésének megkurtítását, és sürgette a „helyesen berendezett bírói pálya” megalkotását. Ellenére volt a „szakadatlan jogszabálygyártás” gyakorlatának, mert szerinte a sok jogszabály között elveszik a jog egysége és összefüggéseinek megismerése lehetetlenné válik.
 
Juhász Andor magára köznapi jogászként tekintett, élete során a bírói ranglétrán fokozatosan lépkedett felfelé, így lett a Kassai Járásbíróság aljegyzőjéből a Magyar Királyi Kúria Elnöke. Beszédeinek, publikációinak középpontjában mindig a bírói függetlenség védelme állt, amellyel kivívta bírótársai tiszteletét, ezen kívül vallotta, hogy egy jó bírónak nemcsak függetlennek kell lennie, hanem meg kell őriznie emberségét is.
 
A Bíróságok Napján, július 15-én adja át az Országos Bírói Tanács a Juhász Andor-díjakat azoknak a bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak, akik kiemelkedő igazságszolgáltatási tevékenységet végeztek és életpályájukkal példát mutatnak.
 
Az Országos Bírósági Hivatal 2017. szeptember 11-15. között Bíróságtörténeti Hetet rendez, melynek során bíróságtörténeti kiállítást is tartanak a Magyar Igazságügyi Akadémián. A tárlat az aktuális évfordulók alapján épül fel, így helyet kap benne Juhász Andor életének és személyes tárgyainak bemutatása is, aki 153 évvel ezelőtt, szeptember 17-én született és 77 évvel ezelőtt, szeptember 12-én hunyt el. 
 
 
 
Irodalom:
Bódiné Beliznai Kinga: 150 éve született Juhász Andor. (1847–1920). In: A Kúria és elnökei II. Szerkesztette: Bódiné Beliznai Kinga. Budapest. HVG-ORAC. 2015.
 
Forrás: