„Amit mi itt Zalában elvégeztünk, az alapul és mintául szolgálhat máshol is.”

A Magyar Könyvtárosok Egyesületéért Emlékérmet vehette át Sándor Gertrud, a Zalaegerszegi Törvényszék Dr. Degré Alajos Jogi Szakkönyvtárának könyvtárvezetője 2014. július 17-én a Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) soproni vándorgyűlésén.
 
Sándor Gertrud 20 éve dolgozik a Zalaegerszegi Törvényszék könyvtárosaként. Úttörőként vett részt a bírósági könyvtárak, illetve a bírósági könyvtári rendszer kialakításában, fejlesztésében. Alapító tagja, illetve 2011-es megalakulása óta elnöke a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi szekciójának. Könyvtári szakértő és szakfelügyelő, iskolai könyvtári szakember, szakcikkek, bírósági könyvtártörténeti munkák, könyv- és könyvtárhasználati segédletek szerzője, aki az elmúlt évek alatt kimagasló közösségi és szakmai munkát végzett az MKE keretein belül. Sándor Gertrudot tapasztalatairól, élményeiről és terveiről kérdeztük.
 
- Ismer minden zegzugot és kiadványt a könyvtárában?
- Természetesen, hiszen én hoztam létre! A kezdetektől nekem kellett a könyveket többször is kézbe venni, átleltározni. Gyakorlatilag a nulláról kellett indulnunk, és most egy szépen működő, viszonylag nagy állományú könyvtárunk van. 
 
- Mennyi dokumentum volt a kezdetekkor, és mennyi van most?
- Mikor odakerültem, emlékszem, hogy éppen átépítés, felújítás előtt állt az épület, és beépített, illetve zárt szekrényekben tárolták a könyveket. Akkoriban olyan 3 ezer kötet körül volt az állomány nagysága a megyei bíróságon. A vidéki városi bíróságokon is hasonló körülményeket tapasztaltam, persze lényegesen kevesebb kiadvánnyal. Azaz összesen durván 5 ezer kötet állt rendelkezésre. Most csak a törvényszéken csaknem 14 ezer dokumentumot kezelünk. Ez természetesen nem ennyi címet jelent, hiszen ugyanabból a kommentárból vagy törvénymagyarázatból több is van, mivel ezeket minden bírónak meg kell kapnia. 
 
- Ezt azt jelenti, hogy a készletben a hagyományos értelemben vett könyvek mellett folyóiratok, illetve egyéb szakmai anyagok is vannak, amelyek szükségesek a hatékony munkavégzéshez?
- Igen, pontosan így van. Mivel a mi elsődleges feladatunk a bírák és az igazságszolgáltatásban dolgozó kollégák munkájának támogatása, ezért az anyagok legmarkánsabb része a jogszolgáltatás területén nélkülözhetetlen kiadványok köréből kerül ki. Ezek közül legfontosabbak a kommentárok, a törvények, jogszabályok magyarázatai különféle bírósági határozatokkal, a legfrissebb jogi szakkönyvek, folyóiratok, elektronikus kiadványok. Ez azt jelenti, hogy a mi dolgunk annak biztosítása, hogy az ítélkezéshez szükséges kiadványokat a bírák mindig pontosan kézhez kaphassák. Egy-egy jelentősebb jogszabályváltozás során, mint pl. napjainkban, amikor a Polgári Törvénykönyv és a Büntető Törvénykönyv teljes változásának vagyunk részesei, a könyvtárosok kitüntetett feladata a régebbi kiadványok lecserélése az újabbakra. Meg kell jegyeznem, hogy az OBH igen nagy segítséget nyújtott a bíróságoknak azzal, hogy a megváltozott jogszabályokhoz kapcsolódó legújabb kiadványokat pályázati források segítségével biztosította minden bíró, titkár és fogalmazó számára. Régebben a kommentárok mellett a legfontosabb dokumentumtípusként a közlönyöket tartottuk számon. Ezek tartalmazták a friss információkat, ezekben jelentek meg a közhiteles jogszabályszövegek, ezért minden bírónak szüksége volt pl. a Magyar Közlönyre, illetve az akkor még létezett Igazságügyi Közlönyre, később pedig a Bírósági Közlönyre. Mára ezen kiadványoknak a könyvtári jelentősége csökkent, mert azok elektronikus formátumban közhitelesek, és mindenki számára hozzáférhetőek. Meg kell még említeni a fogalmazói vázlatoknak nevezett segédanyagokat, amelyeket a bírói szakvizsgákra való felkészüléshez használtak. Ezek még napjainkban is jelentős mennyiséget képviselnek, bár mostanság egyre gyakrabban jelennek meg elektronikus formában. Speciális jogi kiadványtípus a pótlapozható kommentár. Véleményem szerint Gutenberg óta ez a legjobb találmány. Az a lényege, hogy a kapcsos kivitelű borítóban a lapokat szabadon ki lehet venni, és ha változik a törvényszöveg, akkor ki lehet cserélni. Ezeknek a kiadványoknak lassan lejár az ideje, hiszen a digitális tartalmakkal már nem versenyezhetnek, és szerepüket egyre gyorsabban átveszik a gyarapodó jogi adatbázisok.
 
- Egy jogi szakkönyvtár alapvetően ugyanúgy működik, mint egy közművelődési könyvtár? Vagy vannak speciális rendszerezési, nyilvántartási szokások, előírások? 
- Igen, nagy általánosságban megfelel, meg kell, hogy feleljen az általános könyvtárszakmai követelményeknek. És ez a nagy buktatója is ennek a bírósági könyvtári rendszernek, hiszen bár speciális tartalommal rendelkezik, mivel azonban a jog teljesen átszövi az életünket, mindenütt megjelenik: a protokollnál, az oktatásnál, a nyelvkultúra, a nyelvhasználat jelenségeinél, és még sorolhatnám, éppen ezért mindenféle tudományterületről kell gyűjtenünk alapvető műveket, de természetesen elsősorban a jogtudománnyal kapcsolatos és azok határterületeit érintő témaköröket, mint pl. közgazdaságtan, nemzetközi politikai események, történelem, informatika, de mondhatnám a környezetvédelmet is. 
 
- Az uniós csatlakozással nyilván egyre szélesedett ez a kör, hiszen onnantól kezdve már az Európai Unió joganyagát is fel kell ölelnie a gyűjteménynek.
- Az uniós anyagok biztosítása nagyon nagy feladat annak ellenére, hogy a közösségi jogszabályok szintén elérhetőek az interneten. Az Europeana, azaz az Európai Digitális Könyvtár oldalán minden tagállam fontos dokumentuma megtalálható. Emellett rendelkezésre állnak a nyilvános EU-s oldalak és a minisztériumok honlapjai. Az Országgyűlési Könyvtár és az országos jogi szakkönyvtár a legfőbb partnerünk, de együttműködünk az Országos Széchenyi Könyvtárral, az Országos Idegen Nyelvi Könyvtárral és az egyes minisztériumok könyvtáraival is. Így nagyon sok olyan könyvtár működik a kapcsolati rendszerünkben, amely segítséget tud nyújtani a felmerülő kérdések megoldásához, ha mi már nem vagyunk elégségesek. 
 
- Mekkora a forgalom az Ön könyvtárában?
- Ez egy nagyon érdekes kérdés. A közművelődési könyvtárban megszokott dolog, hogy nyolcan – tízen álnak a kölcsönző pult előtt, és futószalagszerűen, mint egy pénztáros szolgálják ki az ügyfeleket. Nálunk ez másképp megy.  Pár száz ember tartozik a közvetlen „ügyfélkörünkbe”, de a hozzánk forduló jogi témával foglalkozó „külsősöket” sem utasítjuk el. Ha egy bíró pl. tanulmányt vagy előadást készít, és annak az anyagát kell összeállítani, az egy nagyon alapos és mély kutató munkát igényel, amihez sok időre van szükség. Ebben a munkában most már érezhetően óriási segítséget jelent mindannyiunk számára az Országos Bírósági Könyvtári Katalógus működése. Ez azt jelenti, hogy minden bíróság könyvtári anyaga egy E-Corvina nevezetű könyvtári rendszerben van nyilvántartva. Ennek segítségével pillanatok alatt meg tudom mondani, hogy az a dokumentum, amit kértek tőlem, megvan-e valamelyik bíróságon. Ha igen, akkor e-mailben elküldöm a kérést a kolléganőnek, aki pár perc múlva szkennelve elküldi az anyagot, vagy ha terjedelmesebb, akkor postázza a dokumentumot. És ez természetesen kölcsönös, ez egy rendkívül jól bejáratott és működtetett rendszer, ami nélkül ma már nagyon nehezen tudnánk dolgozni. 
 
- Mit jelent Önnek a kitüntetés?
- Ez számomra óriási szakmai elismerést jelent! Nagyon örültem neki, és nemcsak magam miatt. Érzem benne a kollégáim áldozatos tevékenységét, ezért ezúton is szeretném megköszönni nekik, hogy segítették az 1998 táján megfogalmazódott álom megvalósítását. Mi, bírósági könyvtárosok ugyanis a kezdetekben ahhoz is kevesen voltunk, hogy önálló szekcióval beléphessünk a könyvtárosok egyesületébe. Majd hosszas előkészületek és küzdelem árán 2011-ben jutottunk el oda - bevonva a jogi egyetemek és a minisztériumok más jogterületeken dolgozó könyvtárosait -, hogy megalakíthattuk végre a jogi szekciót. Ennek lettem az elnöke. Azóta nagyszerű programokkal, előadásokkal próbáljuk megismertetni a nem jogi szakterületen dolgozó kollégákkal, hogy mi mit tudunk, és mivel tudjuk segíteni az ő munkájukat, illetve mi miben számítunk az ő segítségükre. Hiszen, amit mi itt Zalában elvégeztünk, az alapul és mintául szolgálhat máshol is.