Az Alkotmánybíróság az Alaptörvénnyel összhangban állónak találta a Bszi. és Bjt. számos rendelkezését

Az Alkotmánybíróság 2013. június 11. napján kelt határozatában a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter indítványára a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.), valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) számos rendelkezésének alkotmányosságát vizsgálta.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a jogegységi eljárásra, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének helyettesítésére, az Országos Bírói Tanács összetételére és vezetésére, a bírói álláspályázatokkal kapcsolatos jogorvoslatokra, a bírák kirendelésére és a bírák fegyelmi eljárásra vonatkozó egyes törvényi rendelkezések összhangban vannak az Alaptörvénnyel.

Az Alkotmánybíróság az említett törvények egyes – átmeneti jellegű, illetve már teljesedésbe ment – rendelkezéseinek sarkalatossá nyilvánítását semmisítette meg. Ennek kapcsán hangsúlyozandó, hogy e szabályok változatlan tartalommal maradnak hatályban, csupán sarkaltos mivoltuk szűnik meg.

Az Alkotmánybíróság értelmezést fűzött a Bszi. azon rendelkezéséhez, amely szerint az OBH elnöke határozatait a szükséghez képest indokolja. Az Alkotmánybíróság határozata szerint az OBH elnöke azon személyzeti jellegű határozatait köteles okszerűen megindokolni, amelyek ellen jogorvoslattal lehet élni. Mivel az OBH elnöke eddig is ennek megfelelően járt el, ezért ez a személyzeti határozatok terén változást nem jelent.

Az Alkotmánybíróság szerint az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azzal, hogy a Bjt-ben nem szabályozta kellő részletességgel azt, hogy az OBH, illetve a Kúria elnöke mely esetekben nyilváníthat eredménytelennek egyes bírói pályázati eljárásokat. Az Alkotmánybíróság e körben jogalkotási kötelezettséget írt elő az Országgyűlés számára. Az OBH a jogszabályok által biztosított felhatalmazással élve közre fog működni a jogalkotási eljárásban, ezáltal segítve elő, hogy a Bjt. vonatkozó szabályai az Alkotmánybíróság által meghatározott követelményeknek megfelelően módosulhassanak.
 
Az Alkotmánybíróság teljes határozata itt olvasható.

 

További híradások:

MTI: "OBH: az Ab szerint a bírósági törvények számos rendelkezése összhangban áll az alaptörvénnyel"

www.mandier.hu - OBH: Az Ab szerint nincs nagy gond a bírósági törvényekkel

www.hirado.hu - Az OBH az Alkotmánybíróság döntéséről