Az Alkotmánybíróság elnökhelyettesének előadása Miskolcon

2016. szeptember 9-én a Miskolci Törvényszék vendége volt dr. Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnökhelyettese, aki 2016. április 22-től ellátja a testület elnöki jogköreit. 
 
Dr. Sulyok Tamás előadást tartott a bírák részére „Bírói kezdeményezések és alkotmányjogi panasz az Alkotmánybíróság gyakorlatában és perspektívái” címmel, melyet interaktív beszélgetés követett, ahol a bírák tehették fel kérdéseiket. 
 
Az előadó az Alkotmánybíróság legfőbb feladatáról beszélt, miszerint a rendes bíróságoktól függetlenül, eltérő hatáskörrel működik, mint az alapjogvédelem legfőbb eszköze. A bírói kezdeményezésről tartott beszámolója kapcsán igyekezett a bírák alkotmányos érdeklődését felkelteni. Hangsúlyozta, hogy amennyiben a bírák azt észlelik, hogy alkotmányos relevanciája van egy ügynek és az alkalmazandó jogszabály Alaptörvénybe ütközik, úgy nem csak joga, hanem alkotmányos kötelezettsége is a bírónak az Alkotmánybírósághoz fordulni. Kiemelte, egyben alkotmányos kritikai eszköz is a jogintézmény, mellyel akár jogegységi határozat is támadható. 
 
Az előadást sajtótájékoztató követte, mely során dr. Sulyok Tamás a sajtó képviselőinek kérdéseire elmondta, hogy az ügyek elhúzódását nem eredményezi a bírói kezdeményezés, hiszen a rövid határidőre figyelemmel gyorsabban döntést kell hozniuk, mint egy későbbi alkotmányjogi panasz eljárásban. Az eredményes alkotmányjogi panaszok aránya kapcsán kifejtette, hogy kb. 2-4 %-os az arány, ami egyben azt is jelenti, hogy jó bírói döntések születnek. 
 
 
Miskolc, 2016. szeptember 12.