Az első Országos Bírói Tanács a Visszapillantóban

A Visszapillantó sorozat célja, hogy jobban megismertesse a bírósági szervezetben dolgozó bírák, bírósági vezetők munkáját. A sorozat - bár visszatekintés az elmúlt évek történéseire - igyekszik naprakész lenni, s olyan témákat körüljárni, amelyeknek valamilyen aktualitása van.
 
2018 januárjában lejárt a bíróságok központi igazgatásának felügyeletét ellátó első Országos Bírói Tanács (OBT) mandátuma, s megalakult az új testület. A Visszapillantó első három részében az OBT egy-egy volt soros elnöke, tagja nyilatkozik a Tanács működéséről.
 
 
Visszapillantó
1. rész: Az OBT, mint testület 
2018. február 21. 

dr. Bicskei Ferenc: „Olyan kérdésekben, ahol érintett, vagy akár csak az érintettsége is felmerülhet a tagnak - akár személyesen, akár a küldő bíróság kapcsán -, még a vitában sem igazán vettünk részt, kivonult, vagy legalábbis csöndben maradt. Én személyesen, amikor az én bíróságomat érintette egy-egy kérdés, kivonultam az ülésről. (...) Mindig törekedtünk, - főleg a kényes kérdésekben - az egységességre. (…) Külön kiemelném, hogy senki sem törekedett - úgymond - érdekérvényesítésre."   
 


Visszapillantó 
2. rész: Az OBT működésének kezdetei 
2018. február 21. 
 
dr. Tománé dr. Szabó Rita: „Ebben a témakörben a Kúria elnökének is és a Hivatal elnökének is éves beszámolási kötelezettsége van, amikor egy részletes anyagban újra összefoglalja az előző év, tehát a tárgyévnek a kinevezési gyakorlatát, statisztikai adatokkal alátámasztva, indokolva lehet azt áttekinteni, hogy milyen arányban tért el a rangsortól, nem tért el a rangsortól, hol járult hozzá a Tanács, hol nem."
 


Visszapillantó 
3. rész: Átláthatóság, nyilvánosság az OBT munkájában 
2018. február 21.  
 
dr. Nyakó Zsuzsanna: „A testületi működés - és az ilyen formában történő döntéshozatal - garancia arra, hogy minden szempont érvényesülhessen, és hogy a bírói kar, az összbírói kar érdekét legjobban szolgáló döntés születhessen az OBT-ben is.”
 


 


A Visszapillantó sorozat valamennyi része ide kattintva megtekinthető.