Az idei tanévben is folytatódik a „Nyitott bíróság” program a Dabasi Járásbíróságon

A 2015-2016-os tanévben folytatódik a „Nyitott bíróság” program a Dabasi Járásbíróságon. A programba bevonásra került a településen működő valamennyi középiskola a Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium és az Érdi Szakképző Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma.

Az iskolákban az előadásokat bírósági titkárok és fogalmazók tartják, osztályfőnöki órák keretében.

Az előadások rendszerint két nagy téma köré rendeződtek:
 
Az osztályfőnöki órák első felében az előadók a jogrendszerről, a jog és állam viszonyáról, a hatalmi ágak szétválasztásáról, a bíróságokról és azok feladatáról, az egyes eljárásokról (polgári, büntető) adtak tájékoztatást, utóbbiakat jogeseti példákkal is bemutatva. A diákok hallhattak a megjelenési, tanúzási kötelezettségről, illetve a bírói függetlenségről, a bíróvá válás feltételeiről, melyet főleg a 11. évfolyamosoknak részleteztek az előadók.

Az órák második felében alapvető büntetőjogi, szabálysértési ismeretekről esett szó, így az életkor jelentőségéről a büntethetőség szempontjából, a fiatalkorúak által leggyakrabban elkövetett bűncselekmények és szabálysértések jellemzőiről, a fiatalkorúkkal szemben kiszabható legsúlyosabb büntetésekről.

Az oktatott egy hónapban a Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumban a 10-11. évfolyamosok és egy 9. évfolyamos osztály hallgatta meg az előadást, összesen 210 diák és 7 pedagógus.

Az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolájában és Kollégiumában négy 9. évfolyamos, három 10. évfolyamos, egy 11. évfolyamos és egy 13. évfolyamos osztálynak, illetve két HÍD program keretében oktatott osztálynak tartottak előadást, melyeken összesen 194 diák és 11 pedagógus vett részt.

A középiskolásokon túl az általános iskolákban is megismerhették e programot, melyen a Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskola, a Dabasi Gyóni Géza Általános Iskola és Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola valamennyi 8. évfolyamos osztálya, összesen 119 tanuló és 6 pedagógus volt jelen.

Mindezek alapján az elmúlt hónapban egy bírósági titkár és két bírósági fogalmazó összesen  öt dabasi iskola 22 osztályban, 523 diáknak és 24 pedagógusnak 19 alkalommal tartott rendhagyó osztályfőnöki órát.

A diákok aktívan részt vettek az órákon, kérdéseik, észrevételeik voltak, így az előadók remélik, hogy valóban sikerült felkelteni érdeklődésüket, egyben gyarapítani ismereteiket e téren.

Dabas, 2015. december 2.