Az Igazságügyi Bizottság elfogadta az OBH elnökének 2014. évi beszámolóját

A 2014. év során az előző évhez képest 13%-kal kevesebb ügy maradt folyamatban a bíróságokon, miközben a bírók száma csak 0,8 százalékkal nőtt 2012-höz képest. Jelentős ügyforgalmi kihívást jelentettek a szabálysértési elzárásra való átváltoztatására irányuló eljárások, a devizahiteles ügyek, a civil szervezetek bejegyzésére irányuló eljárások.

2014 végére a hatékony munkához és az e-eljársokhoz szükséges informatikai eszközök megújultak, holott két évvel korábban az eszközök 70 százaléka rendkívül elavult volt.

Az OBH elnöke a bíróságok szolgáltató jellegének erősítését és a XXI. század igényeihez való igazítását kiemelt célnak tekinti. Jelentős eredmény, hogy az ügyfelek egyre több ügyet intézhetnek elektronikusan. 2014 végén elindult az e-ügyintézési portál is, ahol a peres felek és képviselőik információt kaphatnak ügyeik állásáról, arról elektronikus értesítést kaphatnak, valamint a bírósággal kapcsolatos panaszokat az ügyfelek személyes megjelenés nélkül, ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával terjeszthetik elő. Működésbe lépett a pertartam kalkulátor, amely segítségével az ügyfelek, - ha választhatnak bíróságot -, akkor a rövidebb pertartammal eljáró bíróságon indíthatják meg ügyüket.  

A XXI. századi ügyintézésnek az elektronikai fejlesztések mellett az épületek felszereltsége, a dolgozók megfelelő munkakörülményei is elengedhetetlen feltételei. Befejeződött a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság korszerűsítése, a Fővárosi Törvényszék Tölgyfa utcai épületének átadása. A központi régióban több ügyfélcentrum kialakításra került, amelyek mintaként szolgálnak az ország valamennyi bírósága számára. 2014-ben folytatódott az építkezés Debreceni Járásbíróságon, az új modern épület átadására 2015-ben került sor. A Jablonszky Ferenc belső pályázati rendszer eredményeként olyan épületfejlesztésekre is sor kerülhetett, amelyeket egyébként csak az érintett épület nagyobb volumenű felújításakor lehetett volna megvalósítani.

2014-ben folytatódott a képzési rendszer megújítása. Fő célkitűzés volt, hogy a központi képzések a Magyar Igazságügyi Akadémia épületén kívüli helyszíneken is megvalósulhassanak. Ennek keretében lehetőség nyílt arra, hogy az akadémiakoordináló szerepe – a helyi és regionális képzések bővítésével – erősödjék, valamint szélesebb képzési kínálatból választhassanak a bírák és igazságügyi alkalmazottak.

Folytatódtak a korábbi évben meghirdetett országos programok. A Nyitott Bíróság Programban 2014-ben 37 ezer középiskolás vett részt. A teljes bírósági épület állomány harmadában, 49 épületben megvalósult a gyermekbarát meghallgatás lehetősége. Tovább fejlődött a bírósági közvetítés intézménye is, így 2014-ben a 20 törvényszéken 120 bírósági közvetítő működött, 656 lefolytatott bírósági közvetítői eljárásból 363 közvetítői eljárás zárult megállapodással. A tanúgondozásra kijelölt kapcsolattartók száma dinamikusan növekedett, további 60 fő tanúgondozó került kijelölésre 2014-ben, így a tanúgondozók száma év végére elérte a 163 főt. Tovább javultak az infrastrukturális feltételek, év végére már több mint 30 bíróság rendelkezett tanúmeghallgató szobával, illetőleg tanúváró helyiséggel.

Az OBH elnökének éves és féléves beszámolói itt érhetőek el.

Budapest, 2015. október 1.