Az Integritási szabályzat hatályosulásáról tárgyaltak az OBT ülésén

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) kiemelt fontosságot tulajdonít az Integritási szabályzat hatályosulásának, valamint annak, hogy az abban foglalt rendelkezéseket a bíróságok egységesen alkalmazzák. Erről az OBH „Bírósági Integritás Munkacsoportjának” elnöke számolt be az Országos Bírói Tanács (OBT) 2017. június 13-án tartott ülésén.
 
Az OBH feltérképezte és összegyűjtötte a bíróságok által integritási kockázatként kezelt körülményeket, jelenségeket. Kimutatást készített egyebek mellett a bejelentett integritás-sértések számáról, azok jellegéről, külön kezelve a bírákat, a bíróságokat ért támadásokat és fenyegetéseket. Megvizsgálta a külső kapcsolattartók fogadására vonatkozó eljárási szabályok megtartását is abból a szempontból, hogy a bíróságok alaptevékenységéhez szükségszerűen kapcsolódó gazdasági, közbeszerzési és informatikai jellegű feladatok ellátása során merült-e fel kockázati tényező.
 
A felmérés során keletkezett kimutatásokat a „Bírósági Integritás Munkacsoport” feldolgozta és megállapította, hogy a szervezetrendszeren belül nincs olyan terület, mely azonnali intézkedést igényelne.