Az OBH meghirdeti a Ráth György Bírósági Történelem és Hagyományápolás Pályázatot

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) pályázatot hirdet a bíróságok (törvényszékek, ítélőtáblák) részére bírósági történelem és hagyományápolás témában. A pályázat tárgya lehet: kutatómunka (pl. archantológiák, fotók, levelezések, régi bírósági élet), emléktábla, emlékmű felújítása, kiállítás rendezése, bíróságtörténeti tárgyú konferencia szervezése, kiadványok készítése és történeti tárgyak restaurálása is.
 
Az OBH a pályázat kiírásával támogatja a bíróságok történetiségével és hagyományőrzésével kapcsolatos tevékenységet. A pályázat névadója, Ráth György saját korának egyik legműveltebb jogásza, bíró, semmítőszéki bíró, majd királyi ítélőtáblai tanácselnök volt. Sokat tett a hazai képzőművészet és iparművészet támogatása érdekében, 1881-ben megszervezte az Országos Magyar Iparművészeti Múzeumot. 
 
Ráth György részletes életrajza itt olvasható
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. december 10. 
Az elszámolás módja: utófinanszírozással. A pályázat feltétele, hogy a főösszesítőben meghatározott összeg 30 %-ával, mint saját erővel rendelkezzen az adott bíróság.
 
A TELJESÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES SZÁMLAMÁSOLATOKAT LEGKÉSŐBB 2017. MÁJUS 31-IG KÉRJÜK MEGKÜLDENI AZ OBH RÉSZÉRE.
 
A pályázati kiírás itt megtekinthető.
A pályázati adatlap innen letölthető.
 
 
 
Budapest, 2016. október 6.